• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Een opmerkzame lezing van de betreffende gedeeltes toont, dat de Heilige Vader hier niet van de huwelijkse liefde en ook niet van de zedelijke norm met betrekking tot voorbehoedmiddelen spreekt. De norm, die tot de traditie van de Kerk behoort, is door Paus Paulus VI in H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
van de Encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
in zeer precieze woorden besproken. Daarin schrijft hij, dat “te verwerpen (is) elke handeling die zich, hetzij voorafgaande aan de huwelijksgemeenschap, hetzij tijdens de voltrekking ervan, hetzij bij het verloop van haar natuurlijke gevolgen, het verhinderen van de voortplanting ten doel zou stellen of als middel zou aanwenden.” De mening, die men uit de woorden van Paus Benedictus XVI zou kunnen afleiden, dat het gebruik van condooms in sommige gevallen aanvaardbaar zou zijn, om daarmee ongewenste zwangerschappen te vermijden, is volledig willekeurig en komt niet overeen met zijn woorden noch zijn denken. In verband hiermee wijst de Paus juist veelmeer op de menselijke en ethische weg van de leefbaarheid, waarvoor de zielzorger “nog meer en nog beter” Paus Benedictus XVI, Interview / Column, Een gesprek met Peter Seewald, Licht van de wereld. De Paus, de Kerk en de tekenen van de tijd (22 nov 2010). blz. 170; Uitgave Adveniat moet werken. Daarbij gaat het om wegen, waarbij de onlosmakelijke samenhang tussen de beide zingevingen van de liefhebbende vereniging en de voortplanting in iedere huwelijkse daad gerespecteerd wordt, ook bij het gebruik van methoden van de natuurlijke geboorteregeling in het kader van een verantwoord ouderschap.

In het betreffende gedeelte duidde de Heilige Vader op een volledig andersoortige situatie van de prostitutie, die door de christelijke moraal altijd als zeer zondig is gezien Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 27 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2355. De aanbevelingen van de gezamenlijke christelijke traditie – en niet alleen deze – met betrekking tot prostitutie laat zich in de woorden van de heilige Apostel Paulus samenvatten: “behoed u voor ontucht!” (1 Kor. 6, 18). De prostitutie is dus te bestrijden en de hulpverlening vanuit de Kerk, de burgerlijke maatschappij en de staten moet zich ervoor inzetten om de getroffen personen daaruit te bevrijden.

Document

Naam: NOTITIE OVER DE BANALISERING VAN DE SEKSUALITEIT MET BETREKKING TOT ENKELE TEKSTGEDEELTEN IN "LICHT VAN DE WERELD"
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Datum: 21 december 2010
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Alineanummering en -verdeling: redactie
Bewerkt: 31 januari 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam