• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Eucharistieviering werd gevierd in het bijzonder geestelijk klimaat van de noveen voor Pinksteren. Zij werd gevierd in het groot ‘Cenakel’ in open lucht. De Kroatische gezinnen waren in dit Cenakel samen gekomen in gebed, om de gaven van de H. Geest af te smeken. Dat gaf mij de gelegenheid om het geschenk van de gemeenschap van de Kerk en het daarbij horend engagement te onderlijnen. Ik mocht daarbij ook de gehuwden bemoedigen in hun zending. In onze tijd immers, waarop je spijtig genoeg de vermenigvuldiging van scheidingen en echtscheidingen vaststelt, is de trouw van echtgenoten op zich zelf een betekenisvol getuigenis van de liefde van Christus. Het stelt de echtgenoten in staat om het huwelijk te beleven om wat het is, namelijk de eenheid tussen een man en een vrouw die, door de genade van Christus een heel leven lang elkaar beminnen en ondersteunen in vreugde en pijn, in ziekte en gezondheid. De eerste geloofsopvoeding ligt immers in het getuigenis van deze trouw aan de huwelijksverbond. Daardoor leren de kinderen zonder woorden dat God een God van trouwe, geduldige, respectvolle en vrijgevige Liefde is. Het geloof in God die Liefde is, wordt in de eerste plaats doorgegeven door het getuigenis van de trouw in het huwelijk, die zich op een natuurlijke wijze vertaalt in de liefde voor de kinderen, vrucht van deze eenheid. Maar deze trouw is niet mogelijk zonder de genade van God en de steun van het geloof en de kracht van de H. Geest. Daartoe komt de Maagd Maria voortdurend tussen bij haar Zoon, opdat Hij zonder ophouden het geschenk van de ‘goede wijn’ die de genade is, onophoudelijk aan de echtgenoten zou schenken. Die genade stelt hen immers in staat om ‘een lichaam’ te zijn in de verschillende leeftijdsfasen en situaties van het leven.

Document

Naam: OVER DE REIS NAAR KROATIë
Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 juni 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam