• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De ogen op God richten

Met de moeilijke uitdaging voor ogen om de wegen van de rechtvaardigheid en de vrede te bewandelen, kunnen we in de bekoring komen om ons met de psalmist af te vragen: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen: van welke berg komt mijn hulp?” (Ps. 121, 1). Tot u allen, in het bijzonder tot de jongeren, zou ik met nadruk willen zeggen:

“Het zijn niet de ideologieën die de wereld zullen redden, maar alleen een terugkeer tot de levende God, die onze Schepper is, die garant staat voor onze vrijheid, voor wat werkelijk goed en waar is… de terugkeer, zonder enige terughoudendheid, tot God, die de maat is van wat rechtvaardig is en die tegelijk eeuwige liefde is. En wat anders zou ons kunnen redden dan alleen de liefde?” Paus Benedictus XVI, Toespraak, Avondwake Wereld Jongeren Dagen Keulen 2005, Meditatie (20 aug 2005), 6

De liefde vindt vreugde in de waarheid, ze is de kracht die ons in staat stelt ons in te zetten voor de waarheid, de gerechtigheid en de vrede, want ze verdraagt alles, gelooft alles, hoopt alles en verduurt alles Vgl. 1 Kor. 13, 1-13 .

Dierbare jonge mensen, jullie zijn een kostbaar geschenk voor de samenleving. Laat je niet ontmoedigen als jullie met moeilijkheden te kampen hebben. Verlaat je niet op valse oplossingen, die vaak de eenvoudigste weg lijken om problemen te boven te komen. Wees niet bang je in te zetten, je in te spannen en offers te brengen, te kiezen voor wegen die trouw en volharding, eenvoud en toewijding vergen. Vertrouw op je jeugd en je diepe verlangens naar geluk, waarheid, schoonheid en oprechte liefde die jullie ervaren! Beleef intens deze periode in je leven die zo rijk en vol van enthousiasme is.

Wees je ervan bewust dat jullie zelf een inspirerend voorbeeld zijn voor de volwassenen. En hoe meer jullie je inspannen om een einde te maken aan onrecht en corruptie, en hoe meer jullie verlangen naar een betere toekomst en je engageren om die waar te maken, des te meer zullen jullie een echt voorbeeld zijn. Wees je bewust van je mogelijkheden en sluit je nooit op in jezelf, maar probeer te werken aan een mooiere toekomst voor iedereen. Jullie zijn nooit alleen. De Kerk heeft vertrouwen in jullie, ze gaat met jullie mee, moedigt jullie aan en wil jullie graag haar meest kostbare geschenk aanbieden: de mogelijkheid om je ogen op te slaan naar God, om Jezus te ontmoeten, Hij die rechtvaardigheid en vrede is.

Aan u allen, mannen en vrouwen, die de zaak van de vrede sterk ter harte nemen: de vrede is niet iets wat al verworven is, maar een doel dat wij allen en ieder van ons moeten nastreven. Laten we met nog meer hoop naar de toekomst kijken. Laten we elkaar bemoedigen op onze tocht. Laten we samenwerken om onze wereld een menselijker en broederlijker gezicht te geven. En laten we ons samen verantwoordelijk voelen voor de huidige en de komende jonge generaties, vooral door hen op te voeden tot vredelievende mensen en vredestichters. Vanuit dit besef stuur ik u deze overwegingen en richt ik mijn oproep tot u: laten we onze geestelijke, morele en materiële krachten verenigen om “de jongeren tot rechtvaardigheid en vrede op te voeden”.

Vaticaan, 8 december 2011

Benedictus PP XVI

Document

Naam: JONGEREN OPVOEDEN TOT GERECHTIGHEID EN VREDE
Wereld Vrede Dag 2012
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 december 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Kerknet.be
Vertaling vanuit de Franse editie: Jan Vanden Berghe, Pax Christi Vlaanderen & IPID
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam