• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Opvoeden tot vrede
"Vrede betekent niet slechts afwezigheid van oorlog en beperkt zich niet tot het in stand houden van het evenwicht tussen tegenovergestelde machtsblokken. Vrede op aarde kan niet tot stand komen zonder de bescherming van het persoonlijk eigendom, de vrije communicatie tussen de mensen, de eerbied voor de menselijke waardigheid van personen en volkeren, en van de toegewijde beoefening van de broederlijkheid." Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2304 Vrede is een vrucht van de rechtvaardigheid en een gevolg van de naastenliefde. Zij is vooral een geschenk van God. Wij christenen geloven dat Christus onze ware vrede is: in Hem en in zijn Kruis, heeft God de wereld met Hem verzoend en de scheidsmuur tussen ons neergehaald Vgl. Ef. 2, 14-18 ; in Hem is er nog maar één familie, in liefde met elkaar verzoend.

De vrede is echter niet alleen een geschenk dat men ontvangt, maar ook altijd een werk dat moet worden opgebouwd. Om echte vredestichters te zijn, moeten we onszelf opvoeden tot mededogen, solidariteit, samenwerking en broederlijkheid. We moeten actief aanwezig zijn in de samenleving, waakzaam blijven om het geweten van de mensen wakker te schudden voor nationale en internationale vraagstukken en voor het belang van het zoeken naar geschikte modaliteiten voor de herverdeling van de rijkdom, voor het bevorderen van de groei, voor de ontwikkelingssamenwerking en de vreedzame oplossing van conflicten. "Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden", zegt Jezus in de Bergrede (Mt. 5, 9).

Vrede voor allen is de vrucht van de rechtvaardigheid voor iedereen. Niemand kan zich onttrekken aan de wezenlijke plicht om de rechtvaardigheid te bevorderen volgens zijn eigen bekwaamheden en verantwoordelijkheden. Ik nodig in het bijzonder de jongeren uit, om met de sterke gehechtheid aan idealen die hen eigen is, met geduld en standvastigheid op zoek te blijven gaan naar rechtvaardigheid en vrede en om de smaak voor wat rechtvaardig en waar is te cultiveren, zelfs als dit offers zou kunnen vragen en de bereidheid om tegen de stroom in te zwemmen.

Document

Naam: JONGEREN OPVOEDEN TOT GERECHTIGHEID EN VREDE
Wereld Vrede Dag 2012
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 december 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / Kerknet.be
Vertaling vanuit de Franse editie: Jan Vanden Berghe, Pax Christi Vlaanderen & IPID
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam