• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Beste broeders en zusters,

Vandaag zou ik verder willen nadenken over de manier waarop gebed en religieus gevoel bij de mens horen in de loop van de geschiedenis.

In onze eeuw is het duidelijk hoe sterk de mensen op de wereld gericht zijn. God lijkt verdwenen aan de horizon van veel mensen of Hij is voor hen iets geworden wat onverschillig laat. Gelijktijdig zien we evenwel zeer vele tekenen die een herontwaken van het religieus gevoel aantonen, een eis van spiritualiteit, de noodzaak om een louter horizontale en materiële visie op het menselijk leven te overstijgen. Wanneer men de jongste geschiedenis bekijkt, stelt men het falen vast van hen die in de tijd van de Verlichting het verdwijnen van de religies voorspelden. Ze bejubelden een absolute rede, losgemaakt van het geloof, een rede die de duisternis van de godsdienstige leerstellingen moest verbrijzelen en “de wereld van het heilige“ in rook doen opgaan. Terwijl zou de rede aan de mens zijn vrijheid, zijn waardigheid en zijn onafhankelijkheid van God teruggeven. De ervaring van de laatste eeuw met twee tragische wereldoorlogen heeft die vooruitgang terug in vraag gesteld die deze autonome rede, de mens zonder God, scheen te kunnen waarborgen.

Document

Naam: HOMO RELIOGIOSUS
2e catechese in de reeks over het christelijk gebed
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 mei 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam