• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"De Katholieke Kerk" zo gaat het Document verder "beschouwt met oprechte eerbied die gedragsen leefregels, die Voorschriften en leerstellingen, die - hoewel in veel opzichten verschillend van wat zijzelf houdt en leert - toch niet zelden een straal weerspiegelen van die Waarheid, welke alle mensen verlicht". 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 2.
Mijn Voorganger Paulus VI heeft op een suggestieve wijze die houding van de Kerk onderstreept in zijn Apostolische Aansporing H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
, waarbij hij steunde op de uitspraken van Kerkvaders. De niet-christelijke godsdiensten "dragen de echo in zich van duizenden jaren zoeken naar God, een onderzoek dat onvolledig maar dikwijls met grote ernst en rechtzinnigheid van hart gedaan is. Zij beschikken over een indrukwekkend patrimonium van diep-godsdienstige teksten. Zij hebben generaties van mensen geleerd hoe men moet bidden. Zij zijn alle doordrongen van ontelbare 'zaden van het Woord' en kunnen een ware 'voorbereiding van het Evangelie' vormen". H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 53

Daarom spoort de Kerk de katholieken en alle christenen aan om

"met bedachtzaamheid en liefde door gesprekken en door samenwerking met de aanhangers van andere godsdiensten, getuigend van geloof en christelijk leven, die geestelijke en zedelijke goederen alsook die sociaal-culturele waarden, die bij hen gevonden worden, te erkennen, te bewaren en te bevorderen" 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de houding van de Kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten, Nostra Aetate (28 okt 1965), 2.

Document

Naam: HET CHRISTELIJK GELOOF EN DE NIET-CHRISTELIJKE GODSDIENSTEN
God, Vader en Schepper: Catecheses over de Geloofsbelijdenis, deel 1
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiƫntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 5 juni 1985
Copyrights: © 1991, Centrum voor Katholiek Vormingswerk, Lanklaar
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam