• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met het ‘profetie’ richt onze blik zich op nieuwe horizonten. De Liturgie van de Kerk gaat vérder dan de “conciliaire hervorming” Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 1, waarvan het doel immers niet op de eerste plaats was het wijzigen van riten en teksten maar daarentegen een vernieuwing van de mentaliteit en de viering van het Paasmysterie van Christus naar het centrum van het christelijk en pastorale leven te brengen. Wellicht helaas, ook voor ons priesters en experts, werd de liturgie meer als een object om te hervormen gezien dan als subject dat het christelijk leven kan vernieuwen, vanaf het moment dat er “een zeer nauwe en natuurlijke band bestaat tussen het vernieuwen van de liturgie en het vernieuwen van het gehele leven van de Kerk. Uit de liturgie haalt de Kerk de kracht om te leven.” Zalige Johannes Paulus II herinnert ons hieraan in H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Vicesimus Quintus Annus
25e Verjaardag van de promulgatie van het Conciliedocument Sacrosanctum Concilium over de heilige liturgie
(4 december 1988)
, waarin de liturgie gezien wordt als het kloppende hart van alle kerkelijke activiteiten. En de Dienaar Gods Paulus VI, verwijzend naar de aanbidding door de Kerk, bevestigde met een samenvattende uitdrukking: “Vanuit de lex credendi gaan we over naar de lex orandi, en het laatste leidt ons naar de lux operandi et vivendiH. Paus Paulus VI, Toespraak, Bij de traditionele Kaarsenzegening (2 feb 1970), 3.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN DE BIJEENKOMST VAN HET PAUSELIJK ATHENEUM VOOR LITURGIE: SAN ANSELMO
B.g.v. het 50-jarig bestaan - Sala Clementina
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 6 mei 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: incaelo.wordpress.com; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam