• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aan de ‘herinnering’ behoort het leven zelf van het Pauselijk Liturgisch Instituut, dat haar aandeel heeft geleverd aan de Kerk, toegewijd aan de ontvangst van Vaticanum II, gedurende zo’n vijftig jaar van academische liturgische vorming. Vorming geboden in het licht van het vieren van de heilige geheimen, van vergelijkende liturgie, van het Woord van God, van liturgische bronnen, van het Magisterium, van de geschiedenis van oecumenische wensen en van een stevige antropologie. Dankzij dit belangrijke vormingswerk dragen velen van hen met diploma’s en licentiaten al bij aan de Kerk in verschillende delen van de wereld, het Volk van God helpend om de liturgie te leven als uitdrukking van de Kerk in gebed, als aanwezigheid van Christus te midden van de mensen en de tegenwoordigstelling van de verlossingsgeschiedenis. Het conciliedocument geeft in feite duidelijk het tweevoudige theologische en ecclesiologische karakter van de liturgie weer. De viering bewerkstelligd tegelijkertijd een openbaring van de Heer en een openbaring van de Kerk, twee dimensies die verenigd zijn in de liturgische gemeenschap, waar Christus het paasmysterie van Dood en Verrijzenis tegenwoordigstelt en het gedoopte volk des te overvloediger drinkt van de bronnen van de verlossing. In het liturgisch handelen van de Kerk bestaat de actieve aanwezigheid van Christus: wat Hij deed onder de mensen maakt Hij steeds mogelijk door zijn persoonlijke sacramentele handelen, waarvan de Eucharistie de kern is.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN DE BIJEENKOMST VAN HET PAUSELIJK ATHENEUM VOOR LITURGIE: SAN ANSELMO
B.g.v. het 50-jarig bestaan - Sala Clementina
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 6 mei 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: incaelo.wordpress.com; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam