• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eminentie,
Geachte Vader Abt-Primaat,
Geachte rector,
Hoogwaardige professoren,
Beste studenten,

Met vreugde heet ik u welkom ter gelegenheid van het negende Internationale Liturgiecongres dat jullie houden in verband met de vijftigste verjaardag van de stichting van het Pauselijk Liturgisch Instituut. Ik groet u allen in vriendschap, in het bijzonder de Grootkanselier, Abt-Primaat Notker Wolf, en ik dank hem voor de vriendelijke woorden die hij, namens u allen, tot mij gericht heeft.

Op verzoek van een liturgische beweging dat een nieuw elan en nieuwe adem wilde geven aan het gebed van de Kerk, vlak voor en tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, heeft de Zalige Johannes XXIII gewild dat de Faculteit van de Benedictijnen op de Aventijn een centrum van studie en onderzoek zou worden om een stevige basis te leggen voor de hervormingen van het Concilie. Op de vooravond van het Concilie leek de noodzaak voor een liturgische hervormingen des te groter, in feite, omdat het ook was voorgesteld door verschillende bisschoppen. Bovendien vereisten de sterke pastorale eisen die de liturgische beweging aandreven het koesteren en opwekken van een actievere deelname van de gelovigen in de liturgische vieringen door middel van het gebruik van plaatselijke talen, en een uitwerken van het aanpassen van de riten in verschillende culturen, in het bijzonder in missiegebieden. Daarbij werd er vanaf het begin een duidelijke nood ontdekt om de theologische basis van de liturgie diepgaander te bestuderen, om zo te voorkomen dat het vervalt in ritualisme of het koesteren van subjectivisme, het pronken van de celebrant, en om de hervorming stevig te funderen in het geheel van de traditie van de Kerk. Om tegemoet te komen aan deze noden, en gedreven door zijn wijsheid en profetische geest, stichtte Paus Johannes XXIII het Liturgisch Instituut, waar hij meteen de naam ‘Pauselijk’ aan heeft willen verlenen om zo de bijzondere band aan te geven met de Heilige Stoel.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN DE BIJEENKOMST VAN HET PAUSELIJK ATHENEUM VOOR LITURGIE: SAN ANSELMO
B.g.v. het 50-jarig bestaan - Sala Clementina
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 6 mei 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: incaelo.wordpress.com; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam