• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dank zij de kennis van zoveel talen, kon Laurentius een intens apostolaat uitoefenen bij diverse categorieën van personen. Als efficiënt prediker, kende hij niet alleen de Bijbel ten gronde, maar ook de rabbijnse literatuur zodanig dat de rabbijnen zelf er met bewondering en verbazing van op keken en hem achtten en waardeerden. Als professioneel theoloog in de Heilige Schrift en de Kerkvaders, was hij bekwaam om op voorbeeldige manier de katholieke leer ook uit te leggen aan christenen die de Hervorming goed gezind waren, vooral in Duitsland. Aan de hand van een klare en zachtzinnige presentatie, toonde hij het Bijbelse en patristieke fundament van de geloofsartikelen die Martin Luther betwistte, zoals het primaat van de heilige Petrus en zijn opvolgers, de Goddelijke oorsprong van het bisschopsambt, de rechtvaardiging als innerlijke omvorming van de mens, de noodzaak van goede werken voor het heil. Het succes waarvan Laurentius genoot, laat ons begrijpen dat ook vandaag, de confrontatie met de Heilige Schrift, gelezen in overeenstemming met de Traditie van de Kerk, een onvermijdelijk element is en van fundamenteel belang om de oecumenische dialoog hoopvol voor te zetten – wat ik in de apostolische Exhortatie “Verbum Domini” Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Heilige Schrift - naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2008 "Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk", Verbum Domini (30 sept 2010), 46 in herinnering wou brengen.

Document

Naam: H. LAURENTIUS VAN BRINDISI
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 23 maart 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam