• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vooral in de historische situatie die we nu beleven, moet er een levendige echo van die woorden doorklinken, wanneer wij het christelijk "credo" opzeggen, met het vurig verlangen naar eenheid van de christenen door het bereiken van de volle eenheid van het geloof.

In het conciliedocument lezen we:

"De Heer der eeuwen zet echter met wijsheid en geduld zijn genadeplan jegens ons, zondaars, voort en in de laatste tijd is Hij begonnen bij de onderling verdeelde christenen in ruimere mate een gevoel van berouw en een verlangen naar eenheid op te wekken. Door deze genade zijn overal zeer veel mensen getroffen, en ook onder onze gescheiden broeders is door de genade van de Heilige Geest een steeds sterkere beweging ontstaan om de eenheid van alle christenen te herstellen. In dat streven naar eenheid, dat men de oecumenische beweging noemt, delen degenen die de Drie-enige God aanroepen en Jezus belijden als hun Heer en Verlosser; zij doen dit niet slechts individueel, maar ook als leden van de gemeenschappen waarin zij het Evangelie hebben vernomen en die zij ieder voor zich waarderen, niet alleen als hun Kerk maar ook als de Kerk van God. Toch verlangen bijna allen, zij het niet op dezelfde wijze, naar de ene, zichtbare Kerk van God, die werkelijk universeel is en tot de gehele wereld gezonden werd om haar tot het Evangelie te bekeren en te redden tot de eer van God" 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 1.

Document

Naam: DE EENHEID VAN ALLE CHRISTENEN
God, Vader en Schepper: Catecheses over de Geloofsbelijdenis, deel 1
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 26 juni 1985
Copyrights: © 1991, Centrum voor Katholiek Vormingswerk, Lanklaar
Bewerkt: 26 maart 2015

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam