• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
François van Sales richt tot Philotée, de ingebeelde bestemmeling van zijn “H. Franciscus van Sales
Introduction la vie de dévotion
Inleiding op het godsvruchtig leven ()
” (1607), een uitnodiging die in die tijd revolutionair moet geleken hebben. De uitnodiging om helemaal aan God toe te behoren, om ten volle aanwezig te zijn in de wereld en de plichten van staat. “Mijn bedoeling is degenen die in de stad leven, een huishouden hebben, aan het hof leven, te onderrichten (...)” H. Franciscus van Sales, Inleiding op het godsvruchtig leven, Introduction la vie de dévotion. Voorwoord. Het document waarmee Paus Leo XIII hem meer dan twee eeuwen later tot Kerkleraar zal uitroepen, benadrukt deze verruiming van de oproep tot volmaaktheid, tot heiligheid. Er staat: “(ware vroomheid) is doorgedrongen tot de tronen van koningen, in de tent van legeroversten, op de rechtbank van rechters, in burelen, winkels en zelfs in herdershutten (...)” Paus Leo XIII, Apostolische Breve, H. Franciscus van Sales wordt uitgeroepen tot Kerkleraar, Dives in misericordia (16 nov 1877). Zo is deze oproep tot de leken ontstaan, deze zorg voor de wijding van de aardse dingen en de heiliging van het dagelijks leven, die het Tweede Vaticaans Concilie en de spiritualiteit van onze tijd benadrukken. Het ideaal van een verzoende mensheid manifesteerde zich in de harmonie tussen actie in de wereld en gebed, tussen het leven in de wereld en het zoeken naar volmaaktheid, met de hulp van Gods genade die de mens doordringt en hem zuivert zonder hem te vernietigen, door hem tot op Goddelijke hoogten te verheffen. Een meer complexe les biedt de heilige Franciscus van Sales aan Théotime, de volwassen christen, geestelijk rijp, tot wie hij enkele jaren later (1616) zijn “H. Franciscus van Sales
Traite de lAmour de Dieu
Verhandeling over de Liefde van God ()
. Deze les veronderstelt aanvankelijk een precieze kijk op de mens, een antropologie: de “rede” van de mens of beter de “redelijke ziel” wordt daarin gezien als een harmonieuze architectuur, een tempel, verdeeld in meerdere ruimten, rond een centrum, dat hij met de grote mystici “hoogtepunt” noemt, “top” van de geest, of “bodem” van de ziel. Het is het punt waar de rede, eens dat zij al haar graden doorlopen heeft, “de ogen sluit” en kennis en liefde nog slechts één zijn Vgl. H. Franciscus van Sales, Verhandeling over de Liefde van God, Traite de l'Amour de Dieu. Boek I, hfd. XII. De liefde zou in haar theologale dimensie, de reden van bestaan moeten zijn van alle dingen, volgens een opgaande ladder die breuken noch kloven kent. De heilige Franciscus van Sales heeft het in een bekende zin samengevat: “De mens is de volmaaktheid van het universum; de geest is de volmaaktheid van de mens; de liefde, die van de geest; en de naastenliefde, die van de liefde” H. Franciscus van Sales, Verhandeling over de Liefde van God, Traite de l'Amour de Dieu. Boek X, hfd I.

Document

Naam: H. FRANCISCUS VAN SALES
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 2 maart 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam