• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Robertus Bellarminus putte uit de H. Ignatius van Loyola
Geestelijke Oefeningen ()
van de heilige Ignatius raadgevingen om de schoonheid van de geloofsmysteries op een diepe manier, ook aan de meest eenvoudigen, door te geven. Hij schrijft: “Als ge wijs zijt, begrijpt ge dat ge geschapen zijt voor Gods glorie en voor uw eeuwig heil. Dat is uw doel, de kern van uw ziel, de schat van uw hart. Waardeer dus als een echte weldaad al wat u bij uw doel brengt en als een echt kwaad al wat u daarvan afbrengt. Gunstige gebeurtenissen of tegenkanting, rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte, eer en smaad, leven en dood, de wijze moet ze niet zoeken noch vluchten. Zij zijn slechts goed en wenselijk indien zij bijdragen tot Gods glorie en tot uw eeuwig geluk, zij zijn slecht en men moet ze ontvluchten indien zij een hindernis vormen” H. Robertus Bellarminus, Verheffing van de geest tot God, De ascensione mentis in Deum. grad. 1.

Document

Naam: H. ROBERTUS BELLARMINUS
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 23 februari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam