• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In deze tekst hoort men de echo van de gekende “contemplatio ad amorem obtineundum” – beschouwing om de liefde te verkrijgen – uit de H. Ignatius van Loyola
Geestelijke Oefeningen ()
van de heilige Ignatius van Loyola. Robertus Bellarminus die in de pronkzieke en dikwijls verderfelijke samenleving leeft van het einde van de XVIe eeuw en het begin van de XVIIe eeuw, haalt praktische aspecten uit deze beschouwing en projecteert er de situatie van de Kerk van zijn tijd op met sterke pastorale bewogenheid. In het boek “H. Robertus Bellarminus
De arte bene moriendi
De kunst om goed te sterven ()
” geeft hij bijvoorbeeld als een zekere regel voor een goed leven en ook voor een goede dood, dikwijls en ernstig te mediteren over het feit dat men aan God zal moeten rekenschap geven van zijn daden en levenswijze en dat men moet proberen op deze aarde geen rijkdommen te verzamelen, maar eenvoudig en met naastenliefde te leven zodat men weldaden verzamelt voor de hemel. In het boek “H. Robertus Bellarminus
De gemitu colombae
Het gekir van de duif ()
”, waarin de duif de Kerk verbeeldt, roept hij heel de geestelijkheid en de gelovigen op tot persoonlijke en concrete hervorming van hun eigen leven door te doen wat de Heilige Schrift en de heiligen leren, onder wie hij in het bijzonder de Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Gregorius van Nazianze (1)
(46e catechese in deze reeks)
(8 augustus 2007)
citeert, de heilige Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Johannes Chrysostomos (1) - zijn jaren in Antiochië
(19 september 2007)
, de heilige Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Hieronymus (1) - zijn leven
(7 november 2007)
en de heilige Augustinus, naast de grote stichters van religieuze ordes, zoals de heilige Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Benedictus van Nursia
70e catechese in deze reeks
(9 april 2008)
, de heilige Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Dominicus Guzman
(3 februari 2010)
en de heilige Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Franciscus van Assisi
(27 januari 2010)
. Robertus Bellarminus leert met grote helderheid en door het voorbeeld van zijn eigen leven, dat er geen ware hervorming van de Kerk kan zijn, als de eigen persoonlijke hervorming en bekering van hart daar niet aan voorafgaan.

Document

Naam: H. ROBERTUS BELLARMINUS
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 23 februari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam