• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters,

De heilige Robertus Bellarminus over wie ik u vandaag zou willen spreken, herinnert ons aan de tijd van de pijnlijke scheuring in het westerse Christendom, toen een zware politieke en religieuze crisis meebracht dat hele naties afvielen van de apostolische Stoel.

Geboren op 4 oktober 1542, in Montepulciano bij Siena, is hij langs moeders zijde, een neef van Paus Marcellus II. Hij genoot een uitstekende humanistische opleiding voordat hij op 20 september 1560 toetrad tot de Sociëteit van Jezus. De studies van filosofie en theologie die hij volgde aan het Romeins College, in Padua en in Leuven, en die gecentreerd waren op de heilige Thomas en de Kerkvaders, waren doorslaggevend voor zijn theologische gerichtheid. Nadat zijn priesterwijding op 25 maart 1570, was hij enkele jaren professor in theologie te Leuven. Vervolgens werd hij naar Rome geroepen als professor aan het Romeins College en werd hem de leerstoel Apologetica toevertrouwd; in het decennium waarin hij deze functie bekleedde (1576-1586), gaf hij een lessenreeks die uitmondden in “H. Robertus Bellarminus
Disputationes de Controversiis
De controversen ()
”, een werk dat onmiddellijk bekend raakte door de helderheid, rijke inhoud en essentieel historische toon. Het Concilie van Trente was kort voordien afgesloten en het was voor de katholieke Kerk noodzakelijk haar identiteit ten overstaan van de protestantse hervorming te versterken en bekrachtigen. De onderneming van Robertus Bellarminus staat in deze context. Van 1588 tot 1594 was hij eerst spirituele leider van de studenten – jezuïeten aan het Romeins College, onder wie hij de heilige Luigi Gonzaga ontmoette en begeleidde, daarna werd hij religieuze overste. Paus Clemens VIII stelde hem aan tot Pauselijk theoloog, adviseur van het Heilig Officie en rector van het Penitentiair College van de Sint-Pietersbasiliek. Zijn H. Robertus Bellarminus
Catechismus ()
, die de christelijke leer bondig weergeeft, gaat terug tot de periode 1597-1598; ze werd zijn populairste boek.

Document

Naam: H. ROBERTUS BELLARMINUS
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiƫntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 23 februari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam