• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Heren Kardinalen
Eerwaarde broeders in het Bisschopsambt en priesterschap
Dierbare broeders en zusters

De thematiek van het post-abortussyndroom - d.w.z. het ernstige psychische onbehagen dat vaak ervaren wordt door vrouwen die een abortus provocatus hebben ondergaan - onthult de niet tot zwijgen te brengen stem van het morele geweten en de zeer ernstige wond die eraan toegebracht wordt wanneer het menselijk handelen de ingeboren roeping tot het menselijk welzijn, waarvan het getuigt, verraadt. We mogen de aandacht ook vestigen op het, soms vertroebelde, geweten van de vaders van de kinderen, die dikwijls de zwangere vrouwen alleen laten. Het morele bewustzijn - zo leert de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
- is dat "oordeel van de rede, waardoor de menselijke persoon de morele kwaliteit erkent van een concrete daad die hij gaat stellen of bezig is te stellen of gesteld heeft" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1778. Het is inderdaad taak van het morele geweten het goede van het kwade te onderscheiden in de verschillende situaties van het bestaan, opdat, op grond van dit oordeel, de mens zich in vrijheid kan richten op het goede. Aan degenen die het bestaan van het morele geweten in de mens zouden willen ontkennen, door de stem ervan te verklaren als het resultaat van invloeden van buitenaf of als iets puur emotioneels, is het belangrijk te herhalen dat de morele hoedanigheid van het menselijk handelen geen extrinsieke of optionele waarde is, maar iets wat alle mensen gemeen hebben. In het morele geweten spreekt God tot eenieder en nodigt hem uit het menselijk leven op elk moment te verdedigen. In deze persoonlijke band met de Schepper bestaat de diepe waardigheid van het morele geweten en de reden van zijn onschendbaarheid.

Document

Naam: ‘POST-ABORTUSSYNDROOM’ EN HET THERAPEUTISCH GEBRUIK VAN STAMCELLEN UIT DE NAVELSTRENG
Tot de 17e algemene vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven - Sala Clementina
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 26 februari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Michiel Peeters, pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam