• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ook vandaag is het navolgen van Christus veeleisend: het betekent leren de blik gericht te houden op Jezus, Hem ten diepste leren kennen, naar Hem luisteren in het Woord en Hem ontmoeten in de Sacramenten; het betekent de eigen wil leren aanpassen aan die van Hem. Het betreft een echte school van vorming voor allen die zich op het priesterambt en het godgewijde leven voorbereiden onder de leiding van de kerkelijke autoriteiten. In alle seizoenen van het leven blijft de Heer mensen roepen om in zijn zending te delen en de Kerk te dienen in het gewijde ambt en het godgewijde leven. En de Kerk “is geroepen deze gave te bewaren, te waarderen en te beminnen. Zij is verantwoordelijk voor het ontstaan en het rijpen van de priesterroepingen” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen, Pastores Dabo Vobis (25 mrt 1992), 41. Vooral in onze tijd, waarin de stem van de Heer door “andere stemmen” verstikt lijkt te zijn en het voorstel om Hem te volgen door het eigen leven te geven te moeilijk lijkt te zijn, zou iedere gelovige bewust de taak op zich moeten nemen om de roepingen te bevorderen. Het is belangrijk degenen die duidelijke tekenen tonen van een roeping tot het priesterlijk leven of godgewijde leven te bemoedigen en te ondersteunen, zodat ze de warmte voelen van de hele gemeenschap bij hun ‘ja’ aan God en de Kerk. Ook ikzelf bemoedig hen, zoals in mijn brief aan degenen die hebben besloten naar het seminarie te gaan: “Jullie hebben er goed aan gedaan dat te doen. Want de mensen zullen God altijd nodig hebben, ook in het tijdperk waarin de wereld wordt beheerst door de techniek en in een tijd van globalisering: een God die zich in Christus heeft geopenbaard en die ons verenigt in de universele Kerk om met Hem en door Hem het ware leven te leren en om de criteria voor een echte menselijkheid voor ogen te houden en waar te maken” Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de seminaristen (18 okt 2010).

Document

Naam: ROEPINGEN BEVORDEREN IN DE LOKALE KERK
Boodschap voor Roepingenzondag 15 mei 2011 - 4e Zondag van de Paastijd
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 november 2010
Copyrights: © 2011 - Libreria Editrice Vaticana / Secretariaat RK Kerk
Vert.: drs. H. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam