• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De kunst om roepingen te bevorderen en er zorg voor te dragen vindt een lichtend referentiepunt in de bladzijden van het evangelie waar Jezus zijn leerlingen roept om Hem te volgen en hun met liefde en zorg zijn onderricht geeft. Een bijzonder onderwerp van onze aandacht is de wijze waarop Jezus zijn naaste medewerkers heeft geroepen om het Rijk van God te verkondigen Vgl. Lc. 10, 9 . Allereerst blijkt duidelijk dat het eerste wat Hij deed, was voor hen te bidden: alvorens hen te roepen bracht Jezus de nacht alleen door in gebed, luisterend naar de wil van de Vader Vgl. Lc. 6, 12 , waarbij Hij innerlijk uitsteeg boven de dingen van alle dag. De roeping van de leerlingen ontstaat eigenlijk in het vertrouwelijke gesprek van Jezus met de Vader. De roepingen tot het priesterambt en het godgewijde leven zijn op de eerste plaats de vrucht van een voortdurend contact met de levende God en van een aanhoudend gebed dat opstijgt naar de “Heer van de oogst”. Dat kan zijn in parochiegemeenschappen, in christelijke gezinnen, of in gebedskringen voor roepingen.

Document

Naam: ROEPINGEN BEVORDEREN IN DE LOKALE KERK
Boodschap voor Roepingenzondag 15 mei 2011 - 4e Zondag van de Paastijd
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 november 2010
Copyrights: © 2011 - Libreria Editrice Vaticana / Secretariaat RK Kerk
Vert.: drs. H. Kretzers; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam