• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze zelfde eeuwige Eniggeborene van de eeuwige Vader echter is geboren uit de Heilige Geest en de Maagd Maria. En deze tijdelijke geboorte heeft aan die goddelijke en eeuwige geboorte niets ontnomen en niets toegevoegd, maar Hij heeft Zich geheel en al opgeofferd voor het herstel van de mens, die bedrogen was, om de dood te overwinnen en de duivel, die de heerschappij van de dood bezat, door Zijn kracht te vernietigen. Want wij zouden de bewerker van de zonde en de dood niet kunnen overwinnen, als Hij niet onze natuur aannam en tot de Zijne maakte, die noch de zonde bevlekken noch de dood weerhouden kon.

Hij is namelijk ontvangen van de Heilige Geest in de schoot van de Moeder-Maagd, die Hem zó in ongeschonde maagdelijkheid baarde, gelijk zij Hem in ongeschonden maagdelijkheid ontving.

Gods Zoon treedt dan deze zwakheid van de wereld binnen; van Zijn hemelse troon daalt Hij neer en toch verlaat Hij evenwel niet de heerlijkheid van Zijn Vader; op een nieuwe wijze komt Hij door een nieuwe geboorte ter wereld.

Op een nieuwe wijze, want onzichtbaar in Zijn eigen natuur is Hij zichtbaar geworden in de onze. Hij, die niet te omvatten is, wilde omvat worden. Vóór de tijden blijvend, begon Hij in de tijd te zijn. De Heer van het heelal heeft Zijn onmetelijke majesteit omhuld en de gedaante van een slaaf aangenomen. De onlijdelijke God heeft het niet beneden Zich geacht, een lijdelijke Mens te zijn en ofschoon onsterfelijk, toch aan de wetten van de dood onderworpen te wezen.

Door een nieuwe geboorte echter kwam Hij ter wereld, omdat een ongeschonden maagdelijkheid, die de begeerlijkheid niet kende. Hem dienend de stof van het Lichaam bereidde. Van de Moeder van des Heer werd de natuur, niet echter de schuld aangenomen, maar daarom is in de Heer Jezus Christus, die uit de schoot van de Maagd werd geboren, de natuur niet ongelijk aan de onze, Omdat Zijn geboorte wonderbaar is

Want Hij, die waarachtig God is, is ook waarachtig Mens en er bestaat in deze eenheid geen enkele leugen, daar en de nederigheid van den mens en de verhevenheid van de Godheid in elkander zijn. Zoals God immers niet verandert door deze erbarming, zo verdwijnt ook de mens niet door deze waardigheid. Want iedere vorm verricht in gemeenschap met de andere wat hem eigen is, doordat het Woord namelijk verricht wat aan het Woord eigen is en het vlees ten uitvoer brengt wat tot het vlees behoort. Het ene van deze schittert door wonderen, het andere is blootgesteld aan versmadingen en zoals het Woord Zich van de gelijkheid met de heerlijkheid van de Vader niet verwijdert, zo verlaat het vlees niet de natuur van ons geslacht.

Document

Naam: LECTIS DILECTIONIS TUAE - TOMUS I LEONIS
Over de Menswording van het Woord van God - Aan Bisschop Flavianus
Soort: H. Paus Leo I de Grote
Auteur: H. Paus Leo I de Grote
Datum: 13 juni 449
Copyrights: © 1941, Over de Menschwording van Christus, bewerkt door Dom Ard. Huyg O.S.B., uitg. NV de RK Boekcentrale Amsterdam
Bewerkt: 29 november 2017

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam