• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat is het dat alle mensen aan elkaar gelijk maakt?

Alle mensen zijn gelijk omdat zij dezelfde oorsprong hebben in de ene, scheppende liefde van God. Alle mensen worden gered door Jezus Christus. Alle mensen zijn voorbestemd voor het geluk en de eeuwige heerlijkheid in God. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 360-361

Daarom zijn alle mensen broeders en zusters van elkaar. Christenen moeten proberen, niet alleen in solidariteit met andere christenen, maar met alle mensen, de racistische, seksistische en economische verdeeldheid van de ene mensenfamilie met kracht tegen te gaan.

Alinea's in de marge van alinea 61

Waarom bestaat er toch ongelijkheid onder de mensen?

Alle mensen hebben dezelfde waarde, maar niet allen hebben dezelfde levensvoorwaarden. Waar ongelijkheid door mensen gemaakt is, is dat in tegenspraak met het evangelie. Waar mensen van God verschillende gaven en talenten hebben gekregen, zijn wij, volgens Gods plan, op elkaar aangewezen: de één moet in liefde aanvullen wat de ander ontbreekt. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1936-1938.1946-1947

Er bestaat een ongelijkheid onder de mensen die niet van God komt, maar het gevolg is van maatschappelijke verhoudingen, vooral door de wereldwijde onrechtvaardige verdeling van grondstoffen, bezit en kapitaal. God verplicht ons alles af te schaffen wat in duidelijke tegenspraak met het Evangelie is en de waarde van de mens veronachtzaamt. Maar er is ook een ongelijkheid onder mensen die wel overeenstemt met Gods wil: ongelijkheid in gaven, uitgangsposities en mogelijkheden. Daarin zit een aanwijzing voor ons dat mens-zijn betekent elkaar in liefde helpen, te delen en leven mogelijk te maken.

Hoe worden we door het Onze Vader veranderd?

Het Onze Vader laat ons vreugdevol ontdekken dat we kinderen van één Vader zijn. Het is onze gedeelde roeping om onze Vader te prijzen en samen te leven 'als één van hart en ziel’ (Hand. 4, 32). Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2787-2791.2801

Omdat God de Vader elk van zijn kinderen met dezelfde exclusieve liefde liefheeft, alsof we het enige wezen waren dat zijn genegenheid had, moeten we ook op een volledig nieuwe manier met elkaar omgaan: vol vrede, oplettendheid en liefde – zo, dat iedereen het jubel ontlokkende wonder kan zijn dat hij in de ogen van God daadwerkelijk is.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam