• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Homilie

(Grieks: homilein = iemand toespreken, hem op gelijk niveau aanspreken, menselijk met hem spreken) ‘Homilie’ is een ander woord voor preek: de predikant heeft binnen de Eucharistieviering de taak de blijde boodschap (Grieks: euangelion) te verkondigen en de gelovigen te helpen en hen te bemoedigen om de existentiële gevolgtrekkingen van het Woord Gods dat ze zojuist hebben gehoord te bevatten en aan te nemen. Tijdens de heilige Mis is de preek voorbehouden aan de priester of de diaken, anders mogen ook christelijke leken preken.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam