• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe luidt het "Onze Vader"?

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd;

uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Latijn:
Pater noster, qui es in caelis;
sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
Amen.

Het Onze Vader is het enige gebed dat Jezus zijn discipelen zelf heeft geleerd (Mt. 6, 9-13)(Lc. 11, 2-4). Daarom wordt het Onze VAder ok wel het 'gebed van de Heer' genoemd. Christenen van alle christelijke gezindten bidden het dagelijks, zowel tijdens de eredienst als privé. De toevoeging 'Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen' wordt al in de Didaché van rond 150 na Chr. genoemd en kan aan het Onze Vader worden toegevoegd.

Hoe ontstond het "Onze Vader"?

Het "Onze Vader" ontstond op verzoek van één van de leerlingen van Jezus, die zijn meester zag bidden en van Jezus zelf wilde leren hoe je op de juiste manier bidt.

Welke structuur heeft het "Onze Vader"?

Het "Onze Vader" bestaat uit zeven beden tot de barmhartige Vader in de hemel. De eerste drie beden hebben betrekking op God en de juiste manier waarop wij Hem kunnen dienen. De laatste vier beden brengen onze menselijke basisnoden voor onze Vader in de hemel. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2803-2806.2857

Welke rang neemt het "Onze Vader" in onder de gebeden?

Het "Onze Vader" is ‘het meest perfecte gebed’ (H. Thomas van Aquino) en de ‘samenvatting van het totale Evangelie’ (Tertullianus). Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2761-2772.2774.2776

Het "Onze Vader" is meer dan een gebed – het is een weg die direct naar het hart van onze Vader leidt. De eerste christenen spraken dit oergebed van de Kerk, dat bij de Doop aan elke christen wordt doorgegeven, driemaal per dag. Ook bij ons mag er geen dag voorbijgaan waarop wij niet proberen het gebed van de Heer met de mond uit te spreken, met het hart binnen te halen en in ons leven waar te maken.

Waar halen wij het vertrouwen vandaan om God ‘Vader’ te noemen?
Hoe kunnen mensen die door hun lijfelijke vader/hun lijfelijke ouders mishandeld of verlaten werden, ‘Vader’ tegen God zeggen?

Menselijke vaders en moeders vertroebelen vaak het beeld van een vaderlijke, goedhartige God. Onze Vader in de hemel is echter niet dezelfde als onze beleving van menselijke ouders. Wij moeten ons beeld van God zuiveren van al onze eigen voorstellingen om Hem zonder voorbehoud en met vertrouwen tegemoet te kunnen treden. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2779

Zelfs mensen die door hun eigen vader aangerand werden, kunnen leren het "Onze Vader" te bidden. Vaak is het voor hen een levenstaak om zich te durven laten vallen in een liefde die ze door mensen wreed onthouden werd, maar die er desondanks op wonderbaarlijke wijze is en al het menselijke begrip te boven gaat.

Hoe worden we door het Onze Vader veranderd?

Het Onze Vader laat ons vreugdevol ontdekken dat we kinderen van één Vader zijn. Het is onze gedeelde roeping om onze Vader te prijzen en samen te leven 'als één van hart en ziel’ (Hand. 4, 32). Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2787-2791.2801

Omdat God de Vader elk van zijn kinderen met dezelfde exclusieve liefde liefheeft, alsof we het enige wezen waren dat zijn genegenheid had, moeten we ook op een volledig nieuwe manier met elkaar omgaan: vol vrede, oplettendheid en liefde – zo, dat iedereen het jubel ontlokkende wonder kan zijn dat hij in de ogen van God daadwerkelijk is.

Als de Vader ‘in de hemel’ is – waar is die hemel dan?

De hemel is daar waar God is. Het woord ‘hemel’ is geen aanduiding van een plaats, maar van het er-zijn van God, dat niet aan ruimte en tijd gebonden is. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2794-2796.2803

Wij moeten de hemel niet achter de wolken zoeken. Waar wij ons ook tot God in zijn heerlijkheid en tot de naaste in zijn nood wenden; waar we de vreugde van de liefde ervaren; waar we ons bekeren en met God laten verzoenen, daar gaat de hemel open. ‘Niet daar waar de hemel is, is God, maar daar waar God is, daar is de hemel’ (Gerhard Ebeling).

Wat betekent: ‘uw naam worde geheiligd’?

De naam van God heiligen betekent Hem boven al het andere stellen. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2807-2815.2858

De ‘naam’ wijst in de Heilige Schrift op het ware wezen van een persoon. ‘De naam van God heiligen’ betekent beantwoorden aan zijn werkelijkheid, Hem erkennen, loven, Hem waardering en eer betonen en volgens zijn geboden leven.

Wat betekent: ‘uw rijk kome’?

Wanneer we bidden ‘uw rijk kome’, vragen wij erom dat Christus, zoals Hij beloofd heeft, terugkeert en dat de heerschappij van God, die hier al is aangevangen, definitief doorbreekt. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2816-2821.2859

François Fénelon zegt: ‘Alles willen wat God wil, het altijd te willen, bij alle gelegenheden en zonder beperkingen, dat is het Koninkrijk van God dat geheel vanbinnen is.’

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam