• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Is bidden niet eigenlijk een soort gesprek met jezelf?

Het is juist kenmerkend voor het gebed dat je van ik naar jij geraakt, van egocentrisme naar radicale openheid. Wie werkelijk bidt, kan ervaren dat God spreekt – en dat Hij vaak anders spreekt dan wij zouden willen of verwachten.

Ervaren bidders vertellen dat je vaak anders uit een gebed komt dan je eraan begonnen bent. Soms worden verwachtingen vervuld: je bent treurig en wordt getroost; je bent moedeloos en krijgt nieuwe kracht. Het kan echter ook gebeuren dat je zorgen wilt vergeten en alleen nog maar onrustiger wordt; dat je met rust gelaten wilt worden en juist een opdracht krijgt. Een werkelijke ontmoeting met God zoals die in het gebed steeds weer plaatsvindt, kan onze voorstellingen van God en van het gebed aan stukken slaan.

Alinea's in de marge van alinea 506

Kan God alles? Is Hij almachtig?

‘Voor God is niets onmogelijk’ (Lc. 1, 37). Hij is almachtig. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 268-278

Wie God aanroept in nood, gelooft dat Hij almachtig is. God heeft de wereld geschapen uit het niets. Hij is de Heer van de geschiedenis. Hij stuurt alle dingen en Hij kan alles. Maar hoe Hij zijn almacht gebruikt, is een mysterie. Vaak vragen mensen: waar was God dan? Via de profeet Jesaja zegt Hij tegen ons: ‘Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen’ (Jes. 55, 8). Niet zelden is Gods almacht juist daar te zien waar mensen er niets meer van verwachten. De onmacht op Goede Vrijdag ging vooraf aan de verrijzenis.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam