• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat is de rol van de mens in de voorzienigheid van God?

De voltooiing van de schepping door Gods voorzienigheid gebeurt niet achter onze rug. God vraagt ons mee te werken aan de voltooiing van de schepping. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 307-308

De mens kan weigeren mee te werken aan wat God wil. Hij doet er beter aan een werktuig van Gods liefde te worden. Moeder Teresa dacht er tijdens haar leven zo over: ‘Ik ben maar een klein potlood in de hand van onze Heer. Hij mag het potlood slijpen en punten. Hij mag schrijven of tekenen, wat en waar Hij maar wil. Iets wat goed geschreven of getekend is, danken we niet aan het potlood of het materiaal, maar aan degene die het gebruikt heeft.’ Hoezeer God ook met en door ons werkt, wij mogen nooit ons eigen denken, ontwerpen en doen verwarren met wat God doet. God heeft onze arbeid niet nodig als zou Hem zonder ons werk iets ontbreken.

Alinea's in de marge van alinea 50

Hoe moeten wij met de schepping omgaan?

Wij vervullen de scheppingsopdracht van God wanneer we de aarde met haar levenswetten, haar vele verschillende soorten, haar natuurlijke schoonheid en haar steeds weer aangroeiende rijkdommen als levensruimte verzorgen en duurzaam behouden, zodat ook toekomstige generaties goed op aarde kunnen leven. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2415

In het boek Genesis staat: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen’ (Gen. 1, 28). Met ‘heersen over de aarde’ wordt niet een absoluut recht bedoeld om willekeurig te beschikken over levende en levenloze natuur, dieren en planten. Naar het evenbeeld van God geschapen zijn betekent dat de mens als herder en hoeder voor Gods schepping zorgt. Er staat namelijk ook: ‘God, de Heer, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken’ (Gen. 2, 15).

Wat betekent: ‘uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel’?

Wanneer we bidden om de universele doorzetting van Gods wil, vragen we dat het op aarde en in onze harten zo wordt als het in de hemel al is. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2822-2827.2860

Zolang wij nog op onze eigen plannen, onze wil en onze voorstellingen inzetten, kan de aarde niet tot hemel worden. De ene wil dit, de andere dat. We vinden ons geluk echter wanneer we samen willen wat God wil. Bidden betekent: stukje bij beetje Gods wil op deze aarde de ruimte geven.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam