• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat is diefstal en wat valt er onder het zevende gebod?

Diefstal is de wederrechtelijke toe-eigening van goederen van een ander. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2408-2410

Het zich onterecht toe-eigenen van goederen van anderen is ook een overtreding van het zevende gebod, wanneer de daad niet in de wetten van de overheid strafbaar is gesteld. Wat voor God onrecht is, dat is onrecht. Het zevende gebod geldt echter niet alleen voor stelen, maar ook voor het onterecht achterhouden van een verdiende beloning, het niet teruggeven van gevonden voorwerpen en bedrog in het algemeen. Het zevende gebod klaagt ook de volgende punten aan: werknemers onder mensonwaardige omstandigheden laten werken, overeenkomsten die je bent aangegaan niet nakomen, verworven opbrengsten zonder rekening te houden met sociale verplichtingen verbrassen, prijzen kunstmatig hoog of laag maken, de arbeidsplaatsen van toevertrouwde werknemers in gevaar brengen, steekpenningen geven of aanvaarden van corruptie, afhankelijke medewerkers verleiden tot illegale handelingen, slecht werk leveren of onangepaste honoraria verlangen, algemeen eigendom verspillen en verwaarlozen, geld vervalsen, rekeningen en balansen vervalsen of belasting ontduiken.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam