• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat is kuise liefde? Waarom moet een christen kuis leven?

Een kuise liefde is een liefde die zich tegen alle krachten van binnen en van buiten verweert die haar willen vernietigen. Je bent kuis wanneer je je seksualiteit bewust hebt aangenomen en goed in je persoonlijkheid hebt geïntegreerd. Kuisheid en onthouding zijn niet hetzelfde. Ook iemand die een actief seksleven heeft binnen het huwelijk, moet kuis zijn. Kuis is een mens precies dan wanneer zijn lichamelijke optreden een uitdrukking is van een betrouwbare en trouwe liefde. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2238

Kuisheid mag niet worden verward met preutsheid. Een mens die kuis leeft, is niet de speelbal van zijn lusten, maar beleeft zijn seksualiteit bewust vanuit de liefde en als uitdrukking van die liefde. Onkuisheid verzwakt de liefde en verduistert haar zin. De katholieke Kerk staat voor een holistisch-ecologische benadering van de seksualiteit. Daartoe behoren op de eerste plaats de seksuele lust, die iets goeds en moois is, op de tweede plaats persoonlijke liefde en op de derde plaats vitaliteit, dat wil zeggen: openheid op kinderen. Zoals bier wordt gemaakt van hop, mout en water – ingrediënten die op zichzelf tamelijk beroerd smaken, maar samen zeer goed – is de katholieke Kerk van mening dat die drie aspecten bij elkaar horen. Wanneer een man namelijk één vrouw heeft voor zijn seksuele lust, een ander voor de romantiek van de liefde en een derde om kinderen bij te krijgen, instrumentaliseert hij ze allen en houdt van geen van hen werkelijk.

Alinea's in de marge van alinea 404

Waarom keert het negende gebod zich tegen de seksuele begeerte?

Het negende gebod keert zich niet tegen de begeerte op zich, maar tegen de ongeordende begeerte. De ‘begeerlijkheid’ waartegen de Schrift waarschuwt, is de heerschappij van de driften over de geest, de dominantie van het instinctieve over de hele mens en de daardoor teweeggebrachte zondigheid. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2514.2515.2528.2529

De erotische aantrekkingskracht tussen man en vrouw is door God geschapen en daarom goed. Hij behoort tot het geslachtelijke wezen en de biologische gesteltenis van de mens. Zij zorgt ervoor dat man en vrouw zich met elkaar verbinden en dat er nakomelingen uit hun liefde kunnen ontstaan. Die verbintenis moet door het negende gebod worden beschermd. De veilige ruimte van het huwelijk en het gezin mag niet in gevaar worden gebracht door te spelen met vuur, dat wil zeggen door achteloos om te gaan met de erotische spanning tussen man en vrouw. Daarom geldt zeker voor christenen: handen af van gehuwde mannen en vrouwen!

Hoe bereik je de ‘zuiverheid van hart’?

De zuiverheid van hart die voor de liefde noodzakelijk is, verkrijg je in de eerste plaats door verbondenheid met God in het gebed. Waar Gods genade ons raakt, daar ontstaat ook een weg naar zuivere, ongedeelde menselijke liefde. Een kuis mens kan met oprecht en onverdeeld hart liefhebben. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2520.2532

Wanneer we ons oprecht tot God wenden, verandert Hij ons hart. Hij geeft ons de kracht aan zijn wil te voldoen en onreine gedachten, fantasieën en wensen af te wijzen.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam