• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat is het getijdengebed?

Het ‘getijdengebed’ is het algemene, openbare gebed van de Kerk. Bijbelse teksten voeren de bidder steeds dieper in het mysterie van het leven van Jezus Christus. Wereldwijd wordt zo op elk moment van de dag ruimte gemaakt voor de drievuldige God, om de bidder en de wereld stap voor stap te veranderen. Niet alleen priesters en monniken bidden het getijdengebed. Veel christenen, voor wie het geloof belangrijk is, stemmen in met het duizendvoudige gebed dat van overal ter wereld opstijgt naar God. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1174-1178.1196

De zeven ‘gebedshorae’ (Latijn: hora = uur) zijn als het ware een gebedswoordenschat van de Kerk. Het maakt onze tongen los, zelfs als wij van vreugde, zorgen of angsten met stomheid geslagen zijn. Heel vaak is het verbazend hoe een zin, een tekst van het getijdengebed ‘toevallig’ precies past bij mijn eigen situatie. God hoort het als wij Hem aanroepen. Hij antwoordt ons in die teksten – soms zelfs ontstellend concreet. Maar soms beproeft Hij ons ook met lange tijden van zwijgen en droogheid, in afwachting van onze trouw.

Alinea's in de marge van alinea 188

Heeft mijn persoonlijke bidden iets te maken met het bidden van de Kerk?

In de liturgie van de Kerk, de getijden en de heilige Mis, worden gezamenlijk gebeden gesproken die uit de Heilige Schrift of uit de traditie van de Kerk stammen. Ze verbinden het individu met de biddende gemeenschap van de Kerk. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2655-2658.2662

Christelijk bidden is geen privézaak, maar het is wel zeer persoonlijk. Het persoonlijke gebed zuivert zich uit, verruimt zich en versterkt zich wanneer het regelmatig uitmondt in het bidden van de hele kerk. Het is een groot en fraai teken, wanneer overal op aarde gelovigen op hetzelfde moment verenigd zijn in dezelfde gebeden en daarmee één en dezelfde lof van God zingen.

Wanneer moet je bidden?

Sinds het allereerste begin bidden christenen minstens ’s morgens, voor de maaltijden en ’s avonds. Wie niet regelmatig bidt, zal al snel helemaal niet meer bidden. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2697-2698.2720

Wie een andere mens liefheeft en hem of haar de hele dag nooit een teken van die liefde geeft, houdt niet werkelijk van hem of haar. Zo is het ook met God. Wie Hem werkelijk zoekt, zal Hem altijd weer lichtsignalen van zijn verlangen naar nabijheid en vriendschap zenden. ’s Morgens opstaan en God de dag schenken, om zijn zegen vragen en zijn ‘aanwezigheid’ in alle ontmoetingen en alle nood! Hem danken, vooral bij maaltijden. Hem aan het einde van de dag alles in handen leggen, Hem om vergeving vragen en om vrede voor jezelf en voor anderen. Een geweldige dag – vol levenstekens die bij God aankomen.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam