• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De mens van deze tijd schenkt meer geloof aan getuigen dan aan leraren Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 41, meer aan de ervaring dan aan de leer, meer aan het leven en de feiten dan aan de theorieën. Het getuigenis van het christelijke leven is de eerste en onvervangbare vorm van missie. Christus, wiens zending wij voortzetten, is de “getuige” bij uitstek (Openb. 1, 5)(Openb. 3, 14) en het model voor het christelijk getuigenis. De Heilige Geest begeleidt de tocht van de Kerk en maakt haar deelgenote van het getuigenis dat Hij van Christus aflegt Vgl. Joh. 15, 26-27 .

De eerste vorm van getuigenis is het leven zelf van de missionaris, van het christelijke gezin en van de kerkelijke gemeenschap, dat een nieuwe wijze van gedragen zichtbaar maakt. De missionaris die met al zijn menselijke beperktheden en tekortkomingen in eenvoud naar het voorbeeld van Christus leeft, is een teken van God en van de transcendente realiteiten. Maar allen in de Kerk kunnen en moeten door hun inspanning om Christus na te volgen zo’n getuigenis afleggen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 28.35.38 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 43 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 11-12 , dat in vele gevallen de enige mogelijkheid is om missionaris te zijn.

Het evangelische getuigenis waarvoor de wereld het meest toegankelijk is, is het getuigenis van de aandacht voor de mensen en van de liefde voor de armen en geringen, voor de lijdende mens. De belangeloosheid van deze houding en van dit handelen die grondig tegengesteld zijn aan het egoïsme dat in de mens steekt, doet zeer bepaalde vragen opkomen die op God en op het evangelie richten. Ook de inzet voor vrede en rechtvaardigheid, voor de mensenrechten en de menselijke ontwikkeling is een getuigenis van het evangelie, als het een teken is van aandacht voor de mensen en gericht is op de integrale ontwikkeling van de mens Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 21.42.

De christen en de christelijke gemeenschappen leven op diepe wijze opgenomen in het leven van de respectieve volkeren en zijn ook teken van het evangelie door hun trouw aan hun vaderland, hun volk en hun nationale cultuur, maar steeds in de vrijheid die Christus gebracht heeft. Het christendom staat open voor de universele broederschap, omdat alle mensen kinderen van dezelfde Vader zijn en broeders in Christus.

De Kerk is geroepen om van Christus te getuigen door moedige en profetische standpunten in te nemen tegenover de corruptie van de politieke en economische macht, niet haar eigen glorie en materiële voordelen te zoeken, haar goederen te gebruiken om de armsten te dienen en de eenvoud van leven van Christus na te volgen. De Kerk en de missionarissen moeten ook getuigen van nederigheid, vooral ten opzichte van zichzelf, wat tot uiting komt in het vermogen tot gewetensonderzoek, op persoonlijk niveau en op het niveau van de gemeenschap, teneinde in het eigen gedrag te corrigeren wat tegen het evangelie ingaat en het gelaat van Christus misvormt.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 20 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam