• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Heer Jezus heeft zijn apostelen naar alle mensen, volkeren en plaatsen van de aarde gezonden. In hen heeft de Kerk een universele zending ontvangen die geen grenzen kent en het heil in heel zijn omvang betreft, volgens de volheid van leven die Christus is komen brengen Vgl. Joh. 10, 10 . Zij is “gezonden om de liefde van God aan alle mensen en volkeren te openbaren en mee te delen” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 10.

Deze zending is enig want de oorsprong en het doel zijn enig. Maar binnen de ene zending zijn er verschillende taken en activiteiten. In de eerste plaats is er de missieactiviteit die wij de missie ad gentes noemen onder verwijzing naar het decreet van het Concilie: het gaat om een primaire, wezenlijke en nooit afgesloten activiteit van de Kerk. Want de Kerk kan zich niet onttrekken aan de blijvende zending van het brengen van het evangelie aan allen die Christus, de Verlosser van de mens, nog niet kennen; en dat zijn miljoenen en miljoenen mannen en vrouwen. Dit is de meest specifieke missionaire taak die Jezus aan zijn Kerk heeft toevertrouwd en dagelijks opnieuw toevertrouwt” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 35.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 20 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam