• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Evenals de zending van Jezus is de zending van de Kerk werk van God of, zoals Lucas dikwijls zegt, werk van de Geest. Door de verrijzenis en de hemelvaart van Jezus hebben de apostelen een sterke ervaring, die hen verandert: Pinksteren. De komst van de Heilige Geest maakt van hen getuigen en profeten Vgl. Hand. 1, 8 Vgl. Hand. 2, 17-18 en stort in hen een rustige onverschrokkenheid die hen aanspoort om hun ervaring van Jezus en de hoop welke hen bezielt, aan de anderen over te dragen. De Geest geeft hun het vermogen om met “vrijmoedigheid” Deze term komt overeen met het Griekse woord parresia, dat ook enthousiasme, kracht betekent Vgl. Hand. 2, 29 Vgl. Hand. 4, 13.29.31 Vgl. Hand. 9, 27.28 Vgl. Hand. 13,46 Vgl. Hand. 14, 3 Vgl. Hand. 18, 26 Vgl. Hand. 19, 8.26 Vgl. Hand. 28, 31 van Jezus te getuigen.

Als zij die het evangelie verkondigen naar buiten Jeruzalem gaan, neemt de Geest nog meer de functie van “gids” op zich in de keuze zowel van de personen als van de wegen van de zending. Zijn werking openbaart zich speciaal in de impuls die Hij aan de zending geeft, welke zich overeenkomstig de woorden van Christus inderdaad uitbreidt van Jeruzalem tot heel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.

De Handelingen geven zes samenvattingen van “missietoespraken”, die gericht zijn tot de Joden aan het begin van de Kerk Vgl. Hand. 2, 22-39 Vgl. Hand. 3, 12-26 Vgl. Hand. 4, 9-12 Vgl. Hand. 5, 29-32 Vgl. Hand. 10, 34-43 Vgl. Hand. 13, 16-41 . Deze modeltoespraken die door Petrus en Paulus zijn uitgesproken, verkondigen Jezus en roepen op om “zich te bekeren”, d.w.z. om Jezus in geloof te ontvangen en zich in Hem door de Geest te laten omvormen.

Paulus en Barnabas worden door de Geest aangespoord naar de heidenen te gaan Vgl. Hand. 13, 46-48 , wat niet zonder spanningen en problemen gaat. Hoe moeten de bekeerde heidenen hun geloof in Jezus beleven? Zijn zij gehouden aan de traditie van het jodendom en aan de wet van de besnijdenis? Op het eerste Concilie, dat in Jeruzalem de leden van verschillende kerken verenigt rondom de apostelen, wordt een beslissing genomen die, zoals men erkent, van de Geest komt: het is niet nodig dat de heiden om christen te worden zich onderwerpt aan de joodse wet Vgl. Hand. 15, 5-11. 28 . Van dat ogenblik af opent de Kerk haar deuren en wordt zij het huis waarin allen kunnen binnengaan en zich op hun gemak kunnen voelen, met behoud van eigen cultuur en tradities, mits deze niet in tegenspraak met het evangelie zijn.

De missionarissen zijn in deze lijn voortgegaan, zich wel bewust van de verwachtingen en de hoop, van de angst en het lijden, van de cultuur van de mensen, om hun het heil in Christus aan te kondigen. De toespraken te Lystra en te Athene Vgl. Hand. 14, 15-17 Vgl. Hand. 17, 22-31 worden erkend als modellen voor de evangelisatie van de heidenen; Paulus treedt daarin in “dialoog” met de culturele en religieuze waarden van de verschillende volken. Voor de bewoners van Lykaonië, die een kosmische godsdienst praktiseerden, herinnert hij aan religieuze ervaringen die betrekking hebben op de kosmos; met de met de Grieken disputeert hij over filosofie en hij citeert hun dichters Vgl. Hand. 17, 18. 26-28 . De God die hij wil openbaren is reeds aanwezig in hun leven: Hij is het namelijk die hen geschapen heeft en de volkeren en geschiedenis op geheimvolle wijze leidt. Toch moeten zij om de ware God te erkennen de valse goden die zij zelf gemaakt hebben, opgeven en zich openstellen voor Hem die God gezonden heeft om hun onwetendheid op te heffen en de verwachting van hun hart te vervullen. Het zijn toespraken die een voorbeeld geven van inculturatie van het evangelie.

Onder de stuwing van de Geest stelt het christelijk geloof zich beslist open voor de “heidenen” en het getuigenis van Christus verbreidt zich tot de belangrijkste centra van de oostelijke Middellandse Zee en bereikt Rome en het uiterste Westen. Het is de Geest die aanspoort om steeds verder te gaan, niet alleen in geografische zin, maar ook over de etnische en godsdienstige barrières heen, voor een werkelijk universele zending.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 12 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam