• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Kerk is werkelijk en concreet in dienst van het Rijk. Zij is het vooral met de oproep tot bekering; dit is de eerste en fundamentele dienst aan de komst van het Rijk in de enkelingen en in de maatschappij. Het eschatologische heil begint nu reeds in de nieuwheid van leven in Christus: “Aan allen echter die Hem wel aanvaardden, aan hen die in zijn Naam geloven, gaf Hij het vermogen om kinderen van God te worden” (Joh. 1, 12).

De Kerk dient voorts het Rijk door gemeenten te stichten en particuliere kerken te vestigen en door deze tot de volwassenheid van het geloof en de liefde te brengen in de openheid voor anderen, de dienst aan de mens en de maatschappij en het begrip en de achting voor de menselijke instellingen.

De Kerk dient tevens het Rijk door in de wereld de “evangelische waarden” te verspreiden, die uitdrukking van het Rijk zijn en de mensen helpen om het plan van God te aanvaarden. Het is dus waar dat een begin van verwerkelijking van het Rijk zich ook buiten de grenzen van de Kerk in de gehele mensheid kan bevinden, in zover deze leeft uit de “evangelische waarden” en zich openstelt voor de werking van de Heilige Geest, die blaast waarheen Hij wil Vgl. Joh. 3, 8 . Men moet hieraan onmiddellijk toevoegen dat deze tijdelijke dimensie van het Rijk onvolledig is als zij niet georiënteerd is op het Rijk van Christus, dat in de Kerk aanwezig is en gericht is op de eschatologische volheid Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 34.

De veelvoudige perspectieven van het Rijk Gods Vgl. Internationale Theologische Commissie, Selectie van ecclesiologische thema’ s bij de 20e verjaardag van de sluiting van het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie (7 okt 1985), 10. “De eschatologische natuur van de Kerk: Rijk Gods en Kerk” verzwakken de fundamenten en de doeleinden van de missie niet, maar versterken en verbreden ze eerder. De Kerk is sacrament van heil voor de gehele mensheid en haar actie beperkt zich niet tot hen die haar boodschap aanvaarden. Zij is dynamische kracht op de weg van de mensheid naar het eschatologische Rijk, teken en bevorderaarster van de evangelische waarden onder de mensen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 39. De Kerk draagt bij tot deze tocht van bekering tot het plan van God door haar getuigenis en door haar activiteiten, zoals de dialoog, de menselijke ontwikkeling, de inzet voor gerechtigheid en vrede, de opvoeding en de ziekenverpleging, de bijstand aan armen en geringen, altijd met behoud van de prioriteit van de transcendente en geestelijke werkelijkheden die vooronderstellingen zijn van het eschatologische heil.

De Kerk dient tenslotte het Rijk ook met haar voorspraak, want dit Rijk is uiteraard gave en werk van God, zoals de gelijkenissen van het evangelie en het gebed zelf dat Jezus ons geleerd heeft, aangeven. Wij moeten erom vragen, het aannemen en doen groeien in ons. Maar wij moeten er ook aan meewerken dat het aangenomen wordt en groeit onder de mensen totdat Christus “het koningschap aan God de Vader zal overdragen” en God “alles in allen” zal zijn (1 Kor. 15, 24.28).

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 20 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam