• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Door Jezus uit de doden op te wekken heeft God de dood overwonnen en heeft Hij in Hem zijn Rijk definitief ingeluid. Gedurende zijn aardse leven is Jezus de profeet van het Rijk en na zijn lijden, verrijzenis en hemelvaart deelt Hij in Gods macht en in diens heerschappij over de wereld Vgl. Mt. 28, 18 Vgl. Hand. 2, 36 Vgl. Ef. 1, 18-21 . De verrijzenis geeft aan de boodschap van Christus, aan zijn handelen en aan heel zijn zending en universele draagwijdte. De leerlingen bemerken dat het Rijk reeds aanwezig is in de persoon van Jezus en langzamerhand gevestigd wordt in de mens en in de wereld door middel van een geheimvolle band met Hem.

Inderdaad predikten zij na de verrijzenis het Rijk door de verkondiging van de gestorven en verrezen Heer. Filippus bracht de Blijde Boodschap van het Rijk Gods en van de naam van Jezus Christus in Galilea Vgl. Hand. 8, 12 . Paulus predikte het Rijk Gods en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus te Rome Vgl. Hand. 28, 31 . De eerste christenen verkondigden “het Rijk van Christus en van God” (Ef. 5, 5) Vgl. Openb. 11, 15 Vgl. Openb. 12, 10 of “het eeuwige Rijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus” (2 Pt. 1, 11). De prediking van de oerkerk is geconcentreerd op de verkondiging van Jezus, met wie het Rijk identiek is. Zoals toen moet men ook nu de verkondiging van het Rijk Gods (het “kerugma” van Jezus) laten samengaan met de prediking van het Christusgebeuren (het “kerugma” van de apostelen). De twee verkondigingen vullen elkaar aan en verhelderen elkaar.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 20 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam