• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De dringende noodzaak van de missieactiviteit volgt uit de radicale nieuwheid van leven die Christus gebracht heeft en waarin zijn leerlingen geleefd hebben. Dit nieuwe leven is een gave van God en aan de mens wordt gevraagd het aan te nemen en te ontwikkelen, als hij zich wil verwerkelijken volgens zijn integrale roeping in gelijkvormigheid aan Christus. Heel het Nieuwe Testament is een lofzang op het nieuwe leven voor wie gelooft in Christus en leeft in zijn Kerk. Het heil in Christus waarvan de Kerk getuigt en dat zij verkondigt, is zelfmededeling van God: “Het is de liefde die niet alleen het goede wekt, maar het ook volmaakt, zodat men deelneemt aan het leven van God zelf: van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want hij die liefheeft, wil zichzelf geven” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de Goddelijke Barmhartigheid, Dives in Misericordia (30 nov 1980), 7.

God biedt de mens deze nieuwheid van leven aan: “Kan men Christus verwerpen en al wat Hij gebracht heeft in de geschiedenis van de mens? Dat kan men zeker; de mens is vrij; de mens kan nee tegen Christus zeggen. Maar de fundamentele vraag blijft: Is het geoorloofd dat te doen? En op grond waarvan is het geoorloofd?” H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Tijdens de Eucharistieviering te Krakow (Polen) (10 juni 1979). AAS 71 (1979), 873.

In de moderne wereld bestaat de tendens om de mens te reduceren tot de horizontale dimensie. Maar wat wordt de mens zonder openheid voor de Absolutie? Het antwoord ligt in de ervaring van iedere mens, maar staat ook geschreven in de geschiedenis van de mensheid met het bloed dat vergoten is in naam van ideologieën en door politieke stelsels die een “nieuwe mensheid” hebben willen opbouwen zonder God Vgl. H. Paus Johannes XXIII, Encycliek, Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen, Mater et Magistra (15 mei 1961), 209.

Het Tweede Vaticaans Concilie antwoordt voor het overige aan hen die de gewetensvrijheid willen redden: “De menselijke persoon heeft recht op godsdienstvrijheid (...). Alle mensen moeten vrij zijn van dwang, of die nu door enkelingen, door sociale groepen, of door enige menselijke macht wordt uitgeoefend, en wel zo, dat in godsdienstige aangelegenheden niemand wordt gedwongen te handelen tegen zijn geweten in, noch wordt belemmerd om, binnen passende grenzen, prive of publiek, alleen of samen met anderen volgens zijn geweten te handelen” 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 2.

Als de verkondiging en het getuigenis van Christus met eerbied voor de gewetens geschieden, schenden zij de vrijheid niet. Het geloof vraagt om de vrije instemming van de mens, maar moet aangeboden worden, want de mensenmenigten hebben het recht “de rijkdommen van het mysterie van Christus te kennen; waarin, zoals wij geloven, heel de mensenfamilie op de meest volledige en onverwachte wijze alles kan vinden wat zijzelf al tastend vraagt over God, over de mens en zijn toekomstig lot, over het leven en de dood, over de waarheid (...). Daarom houdt de Kerk ook haar missieijver levendig, tracht die zelfs te vergroten in ons historisch tijdsbestek” H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 53.

Maar men moet ook steeds met het Concilie zeggen dat “alle mensen overeenkomstig hun waardigheid als personen, dit is als begaafd met verstand en vrije wil en daarom toegerust met persoonlijke verantwoordelijkheid, door hun eigen natuur ertoe gedreven worden en door een morele verplichting ertoe gehouden worden de waarheid te zoeken, vooral die welke op de godsdienst betrekking heeft. Tevens moeten zij de gekende waarheid aanhangen en heel hun leven naar de eisen van de waarheid inrichten” 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 2.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam