• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als men de huidige wereld oppervlakkig bekijkt, wordt men getroffen door vele negatieve feiten welke tot pessimisme zouden kunnen leiden. Maar dat is niet gerechtvaardigd: Wij geloven in God die Vader en Heer is, en in zijn goedheid en barmhartigheid. Bij het naderen van het derde millennium van de verlossing bereidt God een grote christelijke lente voor, waarvan de dageraad reeds zichtbaar is. Zowel in de niet-christelijke als in de van oudsher christelijke wereld komen de volken immers geleidelijk dichter bij de evangelische idealen en waarden en de Kerk beijvert zich dit te bevorderen. Er blijkt een nieuwe eensgezindheid van de volken met betrekking tot deze waarden: de afwijzing van geweld en oorlog; de eerbied voor de menselijke persoon en zijn rechten; het verlangen naar vrijheid, rechtvaardigheid en broederschap; het overwinnen van racisme en nationalisme; de bevestiging van de waardigheid van de vrouw en de erkenning van haar waarde. De christelijke hoop steunt ons in onze volledige inzet voor de nieuwe evangelisatie en de universele zending en doet ons bidden zoals Jezus het ons geleerd heeft: “Uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel” (Mt. 6, 10).

Het aantal mensen dat op Christus wacht, is nog enorm groot. De menselijke en culturele ruimten waarin de verkondiging van het evangelie nog niet is doorgedrongen of de Kerk weinig aanwezig is, zijn zo wijd, dat zij de eenheid van alle kerkelijke krachten eisen. De Kerk, die zich voorbereidt op de viering van het jubileum van het jaar tweeduizend, zet zich in haar geheel nog meer in voor een nieuwe missionaire advent. Wij moeten in ons het apostolische verlangen aanwakkeren om het licht en de vreugde van het geloof aan anderen over te dragen en wij moeten heel het volk Gods opvoeden tot dit ideaal.

Wij kunnen niet rustig blijven toekijken als wij denken aan de miljoenen broeders en zusters die ook verlost zijn door het bloed van Christus, maar leven zonder Gods liefde te kennen. Zowel voor de afzonderlijke gelovige als voor de gehele Kerk moet de zaak van de missie op de eerste plaats komen, omdat zij de eeuwige bestemming van de mens betreft en beantwoordt aan het geheimvolle en barmhartige plan van God.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 20 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam