• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Onder de leken die verkondigers van het Evangelie worden, bevinden zich in de voorste rij de catechisten. Het decreet over de missie beschrijft hen als “dan voor het missiewerk onder de volkeren zo hoogst verdienstelijk leger van catechisten (...), die van een apostolische geest doordrongen met grote inspanning een voortreffelijke en volstrekt noodzakelijke bijdrage leveren voor de uitbreiding van geloof en Kerk” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 17. Het is niet zonder reden dat de kerken die van oudsher bestaan en zich inspannen voor een nieuwe evangelisatie, het aantal catechisten heeft vermeerderd en de catechese heeft geïntensiveerd. “Het zijn met name de catecheten in de missiegebieden, die op een heel bijzondere manier ‘catechisten’ worden genoemd (...). Kerken die nu bloeien, zouden zonder hen niet zijn opgebouwd” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Catechese geven in onze tijd, Catechesi Tradendae (16 okt 1979), 66.

Ook bij de toename van de diensten in en buiten de Kerk blijft de taak van de catechisten steeds noodzakelijk en heeft zij eigen kenmerken; de catechisten zijn gespecialiseerde werkers, directe getuigen, onvervangbare verkondigers van het evangelie, die de basiskracht vormen van de christelijke gemeenschappen, vooral in de jonge kerken, zoals ik meermalen heb verklaard en geconstateerd op mijn missiereizen.

Het nieuwe Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
erkent hun taken, kwaliteiten en vereisten Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 785. 1.

Maar men mag niet vergeten dat het werk van de catechisten steeds moeilijker en veeleisender wordt vanwege de kerkelijke en culturele veranderingen die plaatsvinden. Ook nu nog geldt wat het [d:4~Concilie] al gesuggereerd heeft: een meer zorgvuldige dogmatische en pedagogische voorbereiding, voortdurende geestelijke en apostolische vernieuwing, het verschaffen van “een passende levensstandaard en sociale zekerheid” aan de catechisten 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 17. Het is eveneens belangrijk de oprichting en de uitbreiding te bevorderen van scholen voor catechisten, die goedgekeurd zijn door de bisschoppenconferenties en titels verlenen, welke officieel erkend zijn door de conferenties Vgl. de plenaire vergadering van de H. Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren van 1969 over de catechisten en de betreffende “instructie” van april 1970: Bibliografia missionaria 34 (1970), 197-212, en: S. Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum, III/ 2 (1976),821-831..

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 20 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam