• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De sectoren van missionerende aanwezigheid en werkzaamheid van de leken zijn zeer ruim: hun “eigen terrein (...) is de uitgebreide en gecompliceerde wereld van de politiek, het sociale leven, de economie” H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 70 op lokaal, nationaal en internationaal plan. Binnen de Kerk zijn er verschillende soorten diensten, functies, ambten en vormen van stimulering van het christelijke leven. Ik herinner aan de grote ontwikkeling van de “kerkelijke bewegingen” die als een nieuw verschijnsel opgekomen zijn in de laatste tijd en een sterke missionaire geest hebben. Als zij met nederigheid hun plaats innemen in het leven van de plaatselijke kerken en met hartelijkheid door de bisschoppen priesters opgenomen worden in de diocesane en parochiële structuren, zijn de bewegingen een echte geve van God voor de nieuwe evangelisatie en voor de eigenlijke missieactiviteit. Ik beveel dus aan ze te verspreiden en er gebruik van te maken weer kracht te geven aan het christelijke leven, vooral onder de jongeren en aan de evangelisatie, in een pluralistische visie van de wijzen waarop men zich kan verenigen en uitdrukken.

In de missieactiviteit moeten de verschillende vormen waarin de lekenstand zich uitdrukt, ten nutte gemaakt worden met eerbiediging van hun aard en doeleinden. Mogen verenigingen van lekenmissionarissen, internationale christelijke organisaties van vrijwilligers, kerkelijke bewegingen, groepen en genootschappen van verschillende soort zich inzetten voor de missie ad gentes in samenwerking met de plaatselijke kerken. Op deze wijze zal de groei bevorderd worden van een “volwassen en verantwoordelijke lekenstand” waarvan de vorming “in de jonge kerken (...) een wezenlijk en onmisbaar element van de plantatio Ecclesiae” is H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk, Christifideles laici (30 dec 1988), 35.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 20 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam