• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Pius XII heeft in de encycliek Paus Pius XII - Encycliek
Fidei donum
Over de toestand van de Afrikaanse missie
(21 april 1957)
met profetische intuitie de bisschoppen aangemoedigd om enigen van hun priesters aan te bieden voor een tijdelijke dienst aan de Afrikaanse kerken en de reeds bestaande initiatieven daarvoor goedgekeurd. Ik heb 25 jaar later de grote nieuwheid willen onderstrepen van dit document, “dat de priesterlijke dienst zijn territoriale dimensie heeft doen overschrijden en hem bestemd heeft voor heel de Kerk” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, Boodschap voor Wereld Missie Dag 1982 (30 mei 1982), 2. De geldigheid en de vruchtbaarheid van deze ervaring blijken nu bevestigd te zijn: de zogenaamde Fidei Donum priesters maken inderdaad op bijzondere wijze de band van gemeenschap tussen de kerken duidelijk, en leveren een kostbare bijdrage tot de groei van behoeftige kerkelijke gemeenschappen, terwijl zij aan deze gemeenschappen frisheid en vitaliteit van geloof ontlenen. Het is zeker nodig dat de dienst aan de missie van de diocesane priester beantwoordt aan bepaalde criteria en voorwaarden. Men moet priesters zenden die uitgekozen zijn onder de beteren, geschikt zijn voor het speciale werk dat hun te wachten staat, en hierop op passende wijze voorbereid zijn Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 38 Vgl. Congregatie voor de Clerus, Richtlijnen voor de bevordering van de wederkerige samenwerking van particuliere kerken en speciaal voor een meer geschikte verdeling van de geestelijkheid, Postquam Apostoli (25 mrt 1980), 24-25. Zij zullen met open en broederlijke geest hun plaats moeten innemen in de nieuwe omgeving van de kerk die hen ontvangt, en een enige priesterschap moeten vormen met de lokale priesters onder het gezag van de bisschop Vgl. Congregatie voor de Clerus, Richtlijnen voor de bevordering van de wederkerige samenwerking van particuliere kerken en speciaal voor een meer geschikte verdeling van de geestelijkheid, Postquam Apostoli (25 mrt 1980), 29 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 20. Ik spreek de wens uit dat de geest van dienstbaarheid toeneemt bij de priesterschap van de oude kerken en bevorderd wordt in die van de jongere kerken.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 12 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam