• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Men staat nu voor een religieuze situatie die zeer gevarieerd en veranderlijk is; de volkeren zijn in beweging; sociale en godsdienstige realiteiten die eens duidelijk en bepaald waren, veranderen nu in complexe situaties. Het volstaat om te denken aan verschijnselen als de verstedelijking, de massamigratie, de stroom van vluchtelingen, de ontkerstening van landen die van oudsher christelijk zijn, de opkomende invloed van het evangelie en van de waarden ervan in landen die grotendeels niet christelijk zijn, het wemelen van messiasverwachtingen en van religieuze sekten. Er is een omkeer van religieuze en sociale situaties die het moeilijk maakt bepaalde kerkelijke distincties en categorieën waaraan men gewend was, in concreto toe te passen. Al vóór het Concilie zei men van sommige grootsteden of christelijke streken dat zij “missiegebieden” geworden waren, en de situatie is in de daarop volgende jaren zeker niet verbeterd.

Van de andere kant heeft het missiewerk overvloedige vruchten voortgebracht in alle delen van de wereld, waardoor er jonge kerken bestaan die soms zo krachtig en rijk zijn dat zij goed kunnen voorzien in de behoefte van de eigen gemeenschap en ook mensen kunnen uitzenden voor de evangelisatie in andere kerken en gebieden. Vandaar het contrast met streken die van oudsher christelijk zijn en opnieuw geëvangeliseerd moeten worden. Sommigen vragen zich daarom af of het nog nodig is te spreken van specifieke missieactiviteit of van nauwkeurige omtrekken daarvan en of men niet moet erkennen dat er maar één missiesituatie bestaat waarvoor er slechts één missie is welke overal gelijk is. De moeilijkheid van het interpreteren van deze complexe en veranderlijke realiteit met betrekking tot de opdracht om te evangeliseren blijkt reeds in het woordgebruik aangaande de missie. Er is bijvoorbeeld een zekere aarzeling in het gebruik van de termen “missies” en “missionaris”, welke als achterhaald worden beschouwd en belast met negatieve historische resonanties. Men geeft er de voorkeur aan het substantief “missie” in het enkelvoud te gebruiken voor het aanduiden van iedere activiteit van de Kerk.

Deze moeilijkheid wijst op een werkelijke verandering die positieve aspecten heeft. De zogenaamde terugkeer of “repatriering” van de missies in de missie van de Kerk, het samenvloeien van de missiologie met de ecclesiologie en de plaatsing van beide in het trinitaire heilsplan hebben nieuw leven gegeven aan de missieactiviteit zelf, welke niet gezien wordt als een marginale taak van de Kerk, maar geplaatst wordt in het centrum van haar leven als een fundamentele verplichting van heel het volk Gods. Men moet echter oppassen voor het gevaar situaties die zeer verschillend zijn, te nivelleren en de missie en de missionarissen ad gentes te reduceren, zo niet te laten verdwijnen. Zeggen dat heel de Kerk missionerend is sluit niet uit dat er een specifieke missie ad gentes is, zoals zeggen dat alle katholieken missionaris moeten zijn niet uitsluit, maar zelfs eist dat er “missionarissen ad gentes en ad vitam” zijn door een specifieke roeping.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 20 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam