• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Men dient deze Kersttijd te bevrijden van een te moraliserend en sentimenteel voorkomen. De viering van Kerstmis biedt ons niet alleen voorbeelden tot navolging, zoals de nederigheid en armoede van de Heer, Zijn welwillendheid en liefde voor de mensen; maar is veeleer een uitnodiging om ons geheel te laten omvormen door Hem die in ons vlees is gekomen. De heilige Leo de Grote roept uit: “de Zoon van God … heeft zich met ons verenigd en ons met Hem, zodanig dat de verlaging van God tot in de menselijke conditie een verheffing van de mens wordt tot op Gods hoogte” H. Paus Leo I de Grote, Sermones. Over het Kerstmis van de Heer 27,2. De manifestatie van God heeft onze deelname aan het Goddelijk leven als doel, aan de verwezenlijking van het mysterie van Zijn menswording in ons. Dit mysterie is de vervulling van de roeping van de mens. De heilige Leo de Grote legt ons ook het concrete en steeds actuele belang uit van het Kerstmysterie voor het christelijke leven: “de woorden van het Evangelie en de profeten ... ontvlammen onze geest en leren ons de Geboorte van de Heer begrijpen, dit mysterie van het Woord dat vlees geworden is, niet als een herinnering van een gebeurtenis uit het verleden maar als een feit dat zich voor onze ogen afspeelt ... het is alsof ons op het hoogfeest van vandaag nog verkondigd werd: “ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David” H. Paus Leo I de Grote, Sermones. Over het Kerstmis van de Heer 29,1. En hij zegt ook: “Erken, christen uw waardigheid en nu ge deelgenoot geworden bent aan de Goddelijke natuur, zorg ervoor dat ge niet terugvalt door een onwaardige levenswandel, van die grootheid terug naar de oorspronkelijke laagte” H. Paus Leo I de Grote, Sermones. over de Kerstmis van de Heer, 3.

Document

Naam: EPIFANIE: KERSTMIS EN PASEN IS HET IN HET VLEES KOMEN VAN GOD DAT AAN ONS ALLEN GEOPENBAARD WORDT
Audiëntiehal Paulus VI, Vaticaan
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 januari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam