• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
, benadrukt het Tweede Vaticaans Concilie dat het heilswerk dat Christus tot stand bracht, door de viering van de heilige geheimen voortduurt in de Kerk, dank zij de werking van de Heilige Geest. Reeds in het Oude Testament, op de weg naar de volheid van het geloof, hebben wij het getuigenis over de manier waarop Gods aanwezigheid en werking door tekens worden doorgegeven, bijvoorbeeld door het teken van vuur Vgl. Ex. 3, 2 Vgl. Ex. 19, 18 . Maar vanaf de menswording heeft iets aangrijpends plaats: de wijze waarop het heilbrengend contact met God plaatshad, wordt radicaal omgevormd en het vlees wordt een instrument tot heil: “Verbum caro factum est”, “het Woord is vlees geworden”, schrijft de Evangelist Johannes en een andere christelijke schrijver uit de IIIe eeuw, Tertulianus, zegt: “Caro salutis est cardo”, “Het vlees is fundament van heil” Tertullianus, De Resurrectione Carnis. 8,3: PL 2,806.

Document

Naam: EPIFANIE: KERSTMIS EN PASEN IS HET IN HET VLEES KOMEN VAN GOD DAT AAN ONS ALLEN GEOPENBAARD WORDT
Audiëntiehal Paulus VI, Vaticaan
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 januari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam