• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

BEGROETINGSCEREMONIE OP HET INTERNATIONALE VLIEGVELD "KONINGIN ALIA", AMMAN

Met vreugde begroet ik allen die aan het begin van mijn eerste bezoek aan het Nabije Oosten, sinds mijn verkiezing tot de Stoel van Petrus, hier naar toe gekomen zijn. Het verheugt mij de grond te betreden van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, een land dat zo rijk is aan geschiedenis, bakermat van zoveel antieke culturen en diep doordrongen van religieuze betekenis voor Joden, Christenen en Moslims. Ik dank Zijne Majesteit Koning Abdullah II voor zijn vriendelijke begroetingswoorden en spreek mijn hartelijke gelukwensen uit bij gelegenheid van het tienjarig jubileum van zijn koningschap dit jaar. In mijn groet aan Zijne Majesteit sluit ik van harte goede wensen in voor alle leden van de koninklijke familie en de regering, evenals voor alle inwoners van het koninkrijk. Ik begroet Zijne Zaligheid Fouad Twal, Zijne Zaligheid Theophilus III, alsook de andere patriarchen en bisschoppen hier aanwezig, in het bijzonder de medebroeders met pastorale verantwoordelijkheid in Jordanië. Ik verheug mij erop samen met u, geëerde bisschoppen, en met vele aan uw zorgen toevertrouwde gelovigen, morgenavond in de Paus Benedictus XVI - Homilie
Blijft waakzaam
Viering van de Vespers met priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, seminaristen en kerkelijke bewegingen in Grieks-Melkitische Kathedraal St. Georges, Amman (Jordaniƫ)
(9 mei 2009)
en zondag Paus Benedictus XVI - Homilie
Het profetische charisma van vrouwen
International Stadium - Amman (Jordaniƫ) - Viering van de 4de Zondag van Pasen
(10 mei 2009)
te vieren.

Ik kom naar Jordanië als pelgrim, om de heilige plaatsen te vereren die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld bij een aantal van de centrale gebeurtenissen van de Bijbelse geschiedenis. Bij de Paus Benedictus XVI - Toespraak
Bezoek aan de Herdenkingskerk van Mozes
Op de berg Nebo - Tijdens bezoek aan het Heilig Land 2009
(9 mei 2009)
leidde Mozes zijn volk tot aan het uitzicht op het land dat hun vaderland zou worden; hier stierf hij en werd hij begraven. In Betanië, aan de andere kant van de Jordaan, predikte Johannes de Doper en getuigde van Jezus, Die hij doopte in het water van de rivier die aan dit land zijn naam geeft. Gedurende de komende dagen zal ik beide plaatsen bezoeken, en het zal mij een vreugde zijn de eerste stenen te wijden van kerken die op de traditionele plaats van de doop van Jezus zullen worden gebouwd. Het is een teken van het respect dat dit land heeft voor de verschillende godsdiensten, dat de Katholieke gemeenschap van Jordanië de mogelijkheid wordt geboden openbare plaatsen van eredienst op te richten. In naam van die gemeenschap wil ik hier tot uitdrukking brengen hoezeer deze openheid wordt gewaardeerd. Godsdienstvrijheid is inderdaad een fundamenteel mensenrecht en het is mijn vurige hoop en mijn gebed dat de eerbied voor de onvervreemdbare rechten en voor de waardigheid van iedere mens steeds meer erkend en verdedigd mag worden – niet alleen in het Nabije Oosten maar in alle delen van de wereld.

Mijn bezoek aan Jordanië geeft mij een goede gelegenheid te spreken over mijn diepe respect voor de moslimgemeenschap en de leidende rol te loven die Zijne Koninklijke Majesteit speelt bij het bevorderen van een beter begrip van de door de Islam verkondigde deugden. Nu enkele jaren verstreken zijn sinds de publicatie van de Amman Messsage en de Amman Interfaith Message, kunnen we zeggen dat deze verdienstelijke initiatieven veel hebben bijgedragen tot de ondersteuning van een verbond tussen het Westen en de Moslimwereld, en daardoor de voorspellingen hebben weerlegd, die gewelddadigheid en strijd als onvermijdelijk beschouwen. Het Koninkrijk Jordanië neemt inderdaad allang een voorname plaats in wat betreft initiatieven tot bevordering van de vrede in het Nabije Oosten en overal op de wereld, door het aanmoedigen van de interreligieuze dialoog, het ondersteunen van alle pogingen om een rechtvaardige oplossing te vinden voor het Israëlisch-Palestijnse conflict, vluchtelingen uit het naburige Irak op te nemen en te proberen het extremisme te onderdrukken. Ik wil deze gelegenheid niet voorbij laten gaan zonder de baanbrekende prestaties van de overleden Koning Hoessein voor de vrede in deze regio te gedenken. Hoe passend is het dat Paus Benedictus XVI - Toespraak
Ontmoeting met leiders van de moslimgemeenschap, leden van het Corps Diplomatique en rectors van universiteiten (voorl. Engelstalig)
al-Hussein bin Talal moskee, Amman (Jordaniƫ)
(9 mei 2009)
plaats zal vinden in de naar hem vernoemde moskee. Moge zijn ijver om te komen tot een oplossing van de conflicten in de regio steeds opnieuw vrucht dragen bij de inspanningen tot bevordering van een duurzame vrede en een authentieke gerechtigheid, die alle mensen in het Nabije Oosten ten goede komt.

Dierbare vrienden, bij het seminar van het Katholiek-Moslim Forum in Rome afgelopen herfst hebben de deelnemers gediscussieerd over de centrale rol van het gebod van de liefde in onze respectieve religieuze tradities. Ik hoop van harte dat dit bezoek en in feite alle initiatieven die voorzien zijn om de goede betrekkingen tussen Christenen en Moslims te bevorderen, ons helpen te groeien in de liefde tot de almachtige en barmhartige God en in broederlijke liefde tot elkaar. Dank voor uw vriendelijke ontvangst. Dank voor uw hoffelijkheid. Moge God Uwe Majesteiten geluk en een lang leven schenken! Moge Hij Jordanië zegenen met voorspoed en vrede!

Document

Naam: BEGROETINGSCEREMONIE OP HET INTERNATIONALE VLIEGVELD "KONINGIN ALIA", AMMAN
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 mei 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana/SRKK, Utrecht
Vert.: dr. N. Stienstra, met medewerking van drs. N.M. Schnell, pr;alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam