• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De ontvangst van de verlossing in het huidige leven is fragmentarisch en onvolledig. We hebben ”de eerstelingen van de Geest” ontvangen, maar zuchten nog met de hele schepping ”zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt: wie verwacht nog wat hij al ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid” (Rom. 8, 23-25).

Hoewel de christengelovigen vergiffenis van hun zonden ontvangen en de genade krijgen ingestort, zodat de zonde niet langer in hen haar heerschappij uitoefent, Vgl. Rom. 5, 21 Vgl. Rom. 8, 2 worden hun zondige neigingen niet helemaal overwonnen. De sporen van de zonde, met inbegrip van lijden en dood, zullen blijven tot het einde der tijden. Degenen die in geloof hun leven gelijkvormig maken aan Christus, zijn er zeker van dat zij, door hun eigen dood, een definitieve deelname zullen verwerven aan de overwinning van de verrezen Heiland.

Christenen moeten voortdurend strijden tegen het kwaad en het lijden die in zoveel vormen in de wereld en de maatschappij aanwezig zijn, en tegelijk rechtvaardigheid, vrede en liefde bevorderen, in een inspanning het geluk en het welzijn van allen te verzekeren.

De verlossing zal zijn volheid pas bereiken, wanneer Christus weer verschijnt om Zijn definitieve rijk te vestigen. Dan zal Hij aan de Vader de duurzame vruchten van Zijn strijd aanbieden. De zaligen in de hemel zullen delen in de glorie van de nieuwe schepping. De goddelijke aanwezigheid zal de hele geschapen werkelijkheid doordringen; alles zal stralen met de glans van de Eeuwige, zodat ”God alles in allen” zal zijn (1 Kor. 15, 28).

Document

Naam: ENKELE VRAAGSTUKKEN OVER GOD ALS VERLOSSER
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 1994
Copyrights: © 1996, SRKK Kerkelijke Documentatie jrg. 24, nr. 8
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam