• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bevrijd van de zonde, verzoend en in communio levend met God en met de kerk, ondergaat de gelovige een proces van heiliging dat begint bij het doopsel in de dood voor de zonde en in een nieuw leven met de verrezen Christus. Door het woord van God te horen en aan de sacramenten en het kerkelijk leven deel te nemen, wordt de christen geleidelijk volgens God wil veranderd en omgevormd naar het beeld van Christus om vruchten van de Geest voort te brengen.
Heiliging is deelhebben aan de heiligheid van God, die het menselijk bestaan, door de in geloof ontvangen genade, progressief verandert om het gelijk te maken aan het voorbeeld van Christus. Deze omvorming kan toppen en dalen kennen naarmate het individu gehoorzaamt aan de ingevingen van de Geest of zich weer onderwerpt aan de bekoringen van de zonde. Zelfs na een zonde wordt de christen weer door de genade van de sacramenten opgeheven en op weg gezet om verder te gaan in heiliging.

Het hele christelijke leven wordt omvat en samengevat in de naastenliefde, onbaatzuchtige liefde tot God en de naaste. Paulus noemt naastenliefde de “vrucht van de Heilige Geest” (Gal. 5, 22) en geeft dan de vele implicaties van deze naastenliefde, zowel in zijn lijst met vruchten van de Heilige Geest (Gal. 5, 22-23) als in zijn loflied op de liefde (1 Kor. 13, 4-7).

Document

Naam: ENKELE VRAAGSTUKKEN OVER GOD ALS VERLOSSER
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 1994
Copyrights: © 1996, SRKK Kerkelijke Documentatie jrg. 24, nr. 8
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam