• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Verlossing heeft een kerkelijk aspect, aangezien de kerk door Christus is ingesteld ”om aan het heilzame verlossingswerk duurzaamheid te verlenen”. 1e Vaticaans Concilie, 4e Zitting - Dogmatische Constitutie over de Kerk van Christus, Pastor Aeternus (18 juli 1870), 1 Christus heeft de kerk liefgehad als Zijn bruid en ”heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen” (Ef. 5, 25-26). Door de Heilige Geest stelt Christus zich aanwezig in de kerk, die ”van dat rijk (van God…) op aarde de kiem en de aanvang” is. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 5 Al wordt de kerk misvormd door de zondigheid en de verdeeldheid van haar leden, die herhaaldelijk tekort schieten bij het weerspiegelen van het ware gelaat van Christus, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 19 zij blijft, in haar diepste werkelijkheid de heilige tempel waarvan de gelovigen ”levende stenen” zijn (1 Pt. 2, 5.). Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 6 Zij streeft er voortdurend naar zich te zuiveren, zodat zij duidelijk kan verschijnen als het ”universele sacrament van het heil”, 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 48 het “teken en instrument van de innige vereniging met God en van heel het menselijk geslacht”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1 De kerk heeft de taak om de boodschap van het heil te verkondigen en het heilsgebeuren door sacramentele viering te actualiseren.

De verschillende fasen van de verlossing ontvouwen zich binnen de kerk, waar de reeds beschreven bevrijding, verzoening en communio bereikt kunnen worden. Het leven in de heilige kerk, het Lichaam van de Verlosser, stelt de christenen in staat progressieve genezing van hun door de zonde gewonde natuur te vinden. In solidariteit met zijn medegelovigen ervaart de christen binnen de kerk progressieve bevrijding van alle vervreemdende verslavingen en vindt hij een ware gemeenschap die isolement overwint.

Het geloofsleven versterkt de christenen, in de zekerheid dat God hun zonden heeft vergeven en dat zij communio en vrede met elkaar hebben gevonden. Het geestelijke leven van de afzonderlijke mens wordt verrijkt door de uitwisseling van geloof en gebed in het gemeenschap van de heiligen.

In de viering van de eucharistie vindt de christen de volheid van kerkelijk leven en communio met de Verlosser. In dit sacrament zeggen de gelovigen dank voor Gods gaven, verenigen zich met de zelfopoffering van Jezus, en hebben deel aan de heilbrengende beweging van Zijn leven en dood. In de eucharistie wordt de gemeenschap bevrijd van het gewicht van de zonde en aan de ware bron van haar bestaan weer levend gemaakt. ”Telkens wanneer wij het kruisoffer, waardoor ‘ons paaslam, Christus, is geslacht’ (1 Kor. 5, 7), op het altaar vieren, wordt het werk van onze verlossing voltrokken.” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 3 Door deel te nemen aan de eucharistie wordt de individuele christen gevoed en in het Lichaam van Christus getransformeerd, terwijl hij dieper wordt ingevoegd in de bevrijdende communio van de kerk.
De eucharistische communio schenkt vergeving van zonden in het bloed van Christus. Als medicijn van de onsterfelijkheid verwijdert dit sacrament de gevolgen van de zonde en schenkt het de genade van een hoger leven. Vgl. H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Efesiërs, Epistula ad Ephesios. 20, 2
De eucharistie als offer en communio is een anticiperen op het rijk van God en op het geluk van het eeuwige leven. Deze vreugde wordt tot uitdrukking gebracht in de eucharistische liturgie, die de christen in staat stelt de mysteries van de Verlosser, die de leden van de kerk bevrijden, vergeven en verenigen, op het niveau van sacramentele gedachtenis te beleven.

Document

Naam: ENKELE VRAAGSTUKKEN OVER GOD ALS VERLOSSER
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 1994
Copyrights: © 1996, SRKK Kerkelijke Documentatie jrg. 24, nr. 8
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam