• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De vrijheid van zonde, versterkt door de verzoening met God, de naaste en de schepping, stelt de christenen in staat de ware communio met hun Schepper te vinden, die hun Heiland is geworden. In deze communio verwerkelijken zij hun latente vermogens. Hoe groot de intellectuele en creatieve krachten van de menselijke natuur ook zijn, ze kunnen niet de vervulling bewerkstelligen die door communio met God mogelijk gemaakt wordt. De communio met de persoon van de Verlosser wordt communio met het Lichaam van Christus, dat wil zeggen, de communio van allen die in Christus gedoopt zijn. De verlossing heeft daarom een sociaal karakter: in en door de kerk, het Lichaam van Christus, vindt het individu heil en communio met God.

Verenigd met de gedoopte gelovigen van alle plaatsen en tijden, leeft de christen in de gemeenschap van de heiligen, die een gemeenschap is van personen geheiligd (sancti) door het ontvangen van heilige zaken (sancta): Gods woord en de sacramenten van de aanwezigheid en het handelen van Christus en de Heilige Geest.

Document

Naam: ENKELE VRAAGSTUKKEN OVER GOD ALS VERLOSSER
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 1994
Copyrights: © 1996, SRKK Kerkelijke Documentatie jrg. 24, nr. 8
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam