• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De bevrijding van zonde dankzij de verlossing in Christus verzoent iemand met God, met zijn naaste, en met heel de schepping. Aangezien erfzonde en actuele zonde in wezen opstand tegen God en de goddelijke wil zijn, brengt de verlossing weer vrede en communicatie tot stand tussen de mens en de Schepper: God wordt ervaren als de Vader die vergeeft en Zijn kind terug ontvangt. Paulus blijft welsprekend stilstaan bij het aspect verzoening: ”Zo is dus wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen. En dit alles komt van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend… God was het die in Christus de wereld met zich verzoende: Hij telde de fouten van de mensen niet en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee… Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen!” (2 Kor. 5, 17-20).

Het woord van het evangelie verzoent degenen die in opstand zijn gekomen tegen Gods wet en wijst aan de diepte van een door Christus verlicht geweten een nieuwe weg van gehoorzaamheid. ”Ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden” (Mt. 5, 24).

Het sacrament van boete en verzoening stelt in staat tot een heiligmakende terugkeer naar het mysterie van het doopsel en is de sacramentele vorm van de verzoening met God en de actualiteit van zijn vergiffenis, dankzij de in Christus geschonken verlossing.

Binnen de kerk ervaren de christenen voortdurend het mysterie van de verzoening. Hersteld in vrede met God en gehoorzaam aan de geboden van het evangelie, leiden zij een leven verzoend met de anderen met wie zij in gemeenschap geroepen zijn. Verzoend met de wereld, schenden zij zijn schoonheden niet langer of hebben geen angst meer voor zijn krachten. Zij zijn er veeleer op uit zijn wonderen te beschermen en te beschouwen.

Document

Naam: ENKELE VRAAGSTUKKEN OVER GOD ALS VERLOSSER
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 1994
Copyrights: © 1996, SRKK Kerkelijke Documentatie jrg. 24, nr. 8
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam