• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het doopsel is het sacrament van de bevrijding van de zonde en de wedergeboorte in de nieuw gekozen vrijheid. Bevrijd van de zonde door Gods genade, die de geloofsreactie opwekt, begint de gelovige aan de weg van het christelijke leven. Via het door de genade gewekte geloof wordt de gelovige bevrijd van de overheersing van het kwaad en wordt hij toevertrouwd aan Jezus Christus, de Meester die innerlijke vrijheid verleent, Dit is geen pure vrijheid die onverschillig iedere mogelijke keuze goedkeurt, maar een vrijheid van geweten die de mensen uitnodigt, verlicht door Christus’ genade, te gehoorzamen aan de diepste wet van hun wezen en de regel van het evangelie te onderhouden.

Alleen dankzij het licht van het evangelie kan het geweten gevormd worden om Gods wil te doen zonder enige beperking van zijn vrijheid. Zoals Vaticanum II leert: ”Van hun kant zijn alle mensen ertoe gehouden de waarheid, vooral wanneer deze betrekking heeft op God en op Zijn kerk, te zoeken en haar, zodra zij haar kennen, aan te nemen en te bewaren. Ook belijdt de heilige kerkvergadering dat deze verplichtingen het geweten van de mensen raken en binden dat de waarheid zich op geen enkele andere wijze oplegt dan door de kracht van de waarheid zelf, die zacht en sterk tegelijk de geest binnendringt.” 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 1 Vgl. Paus Franciscus, Toespraak, Tot de deelnemers aan de ontmoeting over de gemeenschapseconomie, georganiseerd door de Focolaribeweging (4 feb 2017), 10

De levende leden van het Lichaam van Christus zijn vrienden van God en erfgenamen van de hoop op eeuwig leven geworden. Vgl. Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 8-11 Zij ontvangen de eerstellingen van de Heilige Geest (Rom. 8, 23), wiens liefde in hun hart wordt uitgestort. Vgl. Rom. 5, 5 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22 Een dergelijke liefde, vrucht dragend in gehoorzaamheid en goede werken, Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 10-15 vernieuwt de gelovigen van binnenuit, en stelt hen in staat de nieuwe wet van het evangelie vrij aan te hangen. Vgl. Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 16 De genade van de Heilige Geest geeft innerlijke vrede en verschaft vreugde en gemak om te geloven en de geboden te onderhouden.

Document

Naam: ENKELE VRAAGSTUKKEN OVER GOD ALS VERLOSSER
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 1994
Copyrights: © 1996, SRKK Kerkelijke Documentatie jrg. 24, nr. 8
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam