• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De eerste voorwaarde om het nieuwe Verbond van genade binnen te gaan, is het hebben van een geloof naar het voorbeeld van Abraham (Rom. 4, 1-25). Geloof is het fundamentele antwoord op de blijde boodschap van het evangelie. Niemand kan verlost worden zonder het geloof, dat de grondslag en de oorsprong is van alle rechtvaardiging. Vgl. Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 12

Voor het geloofsleven is het niet voldoende in gedachten in te stemmen met de inhoud van het evangelie of vertrouwen te hebben in de goddelijke barmhartigheid. Verlossing valt ons alleen ten deel, als we een nieuw bestaan krijgen gebaseerd op gehoorzaamheid uit liefde. Vgl. Rom. 16, 26 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over kerkelijke moraalleer, Veritatis Splendor (6 aug 1993), 66.88 Een dergelijk bestaan komt overeen met de klassieke opvatting van het geloof, levend gemaakt door de naastenliefde. Vgl. Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 10-14

Door het doopsel, het sacrament van het geloof, wordt de gelovige in het Lichaam van Christus ingevoegd, van de erfzonde bevrijd, en verzekerd van de verlossingsgenade. De gelovige “wordt bekleed” met Christus en leidt ”een nieuw leven” (Rom. 6, 4). Een vernieuwd bewustzijn van het mysterie van het doopsel, als dood voor de zonde en verrijzenis tot waarachtig leven in Christus, kan de christenen in staat stellen de werkelijkheid van de verlossing te ervaren en de vreugde en vrijheid van het leven in de Heilige Geest deelachtig te worden.

Document

Naam: ENKELE VRAAGSTUKKEN OVER GOD ALS VERLOSSER
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 1994
Copyrights: © 1996, SRKK Kerkelijke Documentatie jrg. 24, nr. 8
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam