• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In sommige versies van protestante, en zelfs van katholieke preekstoelwelsprekendheid stelde de theorie van de strafsubstitutie God bijna voor als een wraakzuchtige soeverein die herstel van zijn aangetaste eer eiste. Het idee dat God een onschuldige zou straffen in plaats van een schuldige leek niet te verenigen met de christelijke overtuiging dat God bij uitstek rechtvaardig en barmhartig is. Het is daarom begrijpelijk dat liberale christenen een heel andere benadering hadden, waar er geen plaats was voor Gods wrekende rechtvaardigheid. Sommige negentiende-eeuwse theologen gingen in bepaald opzicht terug naar Abelardus en benadrukten Jezus’ voorbeeldige liefde, die een reactie van dankbaarheid oproept, die anderen in staat stelt Zijn barmhartige daden na te volgen en daardoor gerechtvaardigd te worden. Onder invloed van Kant werd de verlossingsleer gezuiverd van vermeend ’priesterlijk bederf’, met inbegrip van de opvatting over offer en genoegdoening van straf. Albrecht Ritschl herdefinieerde, met de verschuldigde dank aan Kant, verlossing in termen van vrijheid om in verbondenheid van deugd met het oog op het ”rijk Gods” samen te werken. vgl. A. Ritschl, Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung, deel 3, Bonn 1874

Een variant van de liberale theorie is te vinden bij Schleiermacher, die van mening was dat Jezus ons tot volmaaktheid brengt niet zozeer door wat Hij doet, maar door wat Hij is, de opperste instantie van menselijk bewustzijn getransformeerd door eenheid met het goddelijke. In plaats van eenvoudig te spreken van morele invloed, gebruikte Schleiermacher organische en zelfs fysische categorieën van oorzakelijkheid. ”Door aan de gelovigen een nieuw vitaal principe door te geven, neemt de Verlosser hen op in de communio met Zijn ongerepte zaligheid en dat is Zijn verzoenende activiteit.” Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhang dargestellt, 1821-1822, 2de beweerkte uitgave, deel 2, Berlijn 1960, blz. 97, par. 101

Document

Naam: ENKELE VRAAGSTUKKEN OVER GOD ALS VERLOSSER
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 1994
Copyrights: © 1996, SRKK Kerkelijke Documentatie jrg. 24, nr. 8
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam