• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De protestante reformatoren namen Anselmus’ theorie over de genoegdoening over, maar maakten geen onderscheid tussen de alternatieven genoegdoening en straf, wat Anselmus wel had gedaan. Volgens Luther vindt genoegdoening juist plaats via straf. Christus staat onder de toorn van God, want zoals Paulus in zijn brief aan de Galaten (Gal. 3, 13) leert, nam hij niet alleen de gevolgen van de zonde op zich, maar de zonde zelf. Vgl. Martin Luther, Commentaar op Galaten. WA 40/1, 434, 7-9 Christus is, volgens Luther, de grootste dief, moordenaar, echtbreker en godslasteraar die ooit heeft geleefd. Vgl. Martin Luther, Commentaar op Galaten. WA 40/1, 433, 26-29 Op sommige punten spreekt Luther paradoxalerwijs over Christus als tegelijkertijd helemaal zuiver en toch de grootste zondaar. Vgl. Martin Luther, Commentaar op Galaten. WA 40/1, 435, 17-19 Omdat Christus de aan God verschuldigde genoegdoening helemaal betaald heeft, zijn wij van iedere daad verschoond. Zondaars kunnen de ’gelukkige ruil’ volledig maken, als zij ermee ophouden op enige verdienste van zichzelf te steunen en zich, door het geloof, bekleden met de verdiensten van Christus, net zoals Hij zichzelf met de zonden van de mensheid bekleed heeft. Vgl. Martin Luther, Commentaar op Galaten. WA 40/1, 434, 7-9 Rechtvaardiging vindt alleen door het geloof plaats.

Calvijn heeft een imputatieve opvatting van Christus’ zondigheid. Christus, zegt hij, was door ”overgedragen imputatie” bedekt met het vuil van de zonde. Calvijn, Instituties van de Christelijke Godsdienst, Institutio christianae religionis. II, 16, 6 ”De schuld die ons strafbaar maakte, is overgedragen op het hoofd van Gods Zoon. Wij moeten deze plaatsvervanging vooral gedenken” Calvijn, Instituties van de Christelijke Godsdienst, Institutio christianae religionis. II, 16, 5 om van angst bevrijd te worden. Jezus is niet alleen als boosdoener gestorven; Hij is ook naar de hel gegaan en heeft de pijnen van de verdoemden geleden. Vgl. Calvijn, Instituties van de Christelijke Godsdienst, Institutio christianae religionis. II, 16, 10

In de zeventiende eeuw herformuleerde Hugo de Groot de soteriologie van Calvijn in een meer juridische vorm door uitgebreid uit te leggen, hoe het vergieten van Christus’ bloed Gods haat ten opzichte van de zonde verkondigde. Vgl. Hugo de Groot, Defensio fidei vgl. Sesboué, Jesus-Christ l’unique médiateur, Parijs 1988, 1, 71

Concilie van Trente wijdt een korte verhandeling aan de verlossing in zijn decreet over de rechtvaardiging. Zich baserend op Augustinus en Thomas, verklaart het Concilie dat Christus, door Zijn grote liefde, onze rechtvaardiging verdiend heeft en voor ons op het kruishout genoegdoening heeft gegeven. Vgl. Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 8-11 De leer over de genoegdoening wordt door Trente in een breder kader geplaatst dat de vergoddelijking omvat, door de Heilige Geest toebedeeld aan rechtvaardige zondaars, die hen tot levende leden van het Lichaam van Christus maakt. Vgl. Concilie van Trente, 6. Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 41

Document

Naam: ENKELE VRAAGSTUKKEN OVER GOD ALS VERLOSSER
Soort: Internationale Theologische Commissie
Auteur: Internationale Theologische Commissie
Datum: 29 november 1994
Copyrights: © 1996, SRKK Kerkelijke Documentatie jrg. 24, nr. 8
In opdracht van p. Georges Cottier o.p., secr.-gen. van de ITC, vertaald door prof. dr. J. Ambaum m.m.v. mw. drs. M.-L. Meulemans
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam